Regelingen & Procedures

Om binnen en rondom de school alles goed te laten verlopen, hebben we een aantal afspraken waar zowel studenten als medewerkers zich aan houden. Deze vind je in de schoolreglementen en het studentenstatuut van het Florijn College. Daarnaast zijn er nog diverse andere regelingen en overeenkomsten. Die vind je hieronder in een overzicht weergegeven.

Afspraken op het Florijn College

Algemene informatie over en afspraken op Florijn College

Onderwijs

Deelnemersstatuut 
Iedereen die op een school zit, moet zich houden aan een aantal regels. Die regels staan beschreven in het Deelnemersstatuut.

Onderwijsovereenkomst (OOK)
Als je een mbo-opleiding wil gaan volgen, moet je een Onderwijsovereenkomst  Beroepsonderwijs ingevuld, ondertekend en ingeleverd hebben.

Praktijkovereenkomst (POK)
Als je een mbo-opleiding volgt en stage gaat lopen, moet je een Praktijkovereenkomst Beroepsonderwijs ingevuld, ondertekend en ingeleverd hebben.

Bezwaar verwijdering 
Als je door of op last van de directeur wordt verwijderd van school, kun je daartegen een bezwaarschrift indienen. De Commissie van bezwaar verwijdering zal dit in behandeling nemen. De volledige tekst van het Reglement commissie van bezwaar verwijdering kun je hier downloaden. Aanvullend hierop kun je ook het Huishoudelijk regelement commissie van van bezwaar verwijdering downloaden.

Leerplichtwetgeving of Leerplichtinformatie of Leerplicht - Regionaal bureau West-Brabant
Verzuim en consequenties daarvan
Klachtenregeling (procedure Bezwaar en beroep algemeen)

Examinering

Onderwijs- en Examenregeling (OER) 
Oer staat voor onderwijs- en examenregeling. Voor ieder opleiding is een oer opgesteld. In zo'n document is vermeld hoe het onderwijs en de examens van de desbetreffende opleiding zijn ingericht. Zodat jij je, als (aankomend) student, een goed beeld kunt vormen van de inhoud en inrichting van het onderwijs en de examens van de betreffende opleiding.

Onderwijs- en Examenregeling cohort 2014
Onderwijs- en Examenregeling cohort 2015
Onderwijs- en Examenregeling cohort 2016
Onderwijs- en Examenregeling cohort 2017
Onderwijs- en Examenregeling cohort 2018

Als je een mbo-examen wilt afleggen aan het mbo-college van ROC West-Brabant waar jij je opleiding volgt, gelden een aantal regels. Deze regels staan beschreven in het Algemeen Centraal Examenregelement Beroepsonderwijs.


Examencommissie Florijn College
Vrijstellingsregeling
Vrijstellingsregeling Nederlandse taal, rekenen en Engels
Herkansingsregeling
Hulpmiddelen examen
Procedure Bezwaar en Beroep Examinering
Inzien en bespreken examen en beoordeling
Cohortenschema

ARBO & Veiligheid

- Schoolveiligheidsplan
- Calamiteitenflyer: Wat te doen bij een calamiteit?
- Parkeren / wegsleepregeling