Keuzedelen bij het Florijn College

In 2016 is de opzet van het mbo-onderwijs veranderd. Alle opleidingen hebben een nieuwe structuur gekregen. Een opleiding bestaat voortaan uit 3 delen:

  1. Basisdeel
    Basiskennis en vaardigheden van het beroep, aangevuld met algemene vakken Nederlands, Engels, rekenen, loopbaan en burgerschap.
  2. Profieldeel
    Kennis en vaardigheden voor de beroepsopleiding waar je op gaat diplomeren.
  3. Keuzedeel
    Het keuzedeel van de opleiding bestaat uit verschillende onderdelen. Daarmee kun je je opleiding leuker of interessanter maken. Je kunt er ook je kans op werk mee vergroten. Of de stap naar het hbo makkelijker maken.

Keuzedelen voor doorstroom naar een vervolgopleiding
Om je goed voor te bereiden op een mogelijke vervolgopleiding bieden we keuzedelen aan die je kans op succes kunnen vergroten. Binnen het Florijn College kan je bijvoorbeeld een doorstroom-keuzedeel volgen van niveau 2 naar niveau 3. Voor doorstroom naar een Hbo-opleiding worden er speciale keuzedelen aangeboden. Bijvoorbeeld keuzedelen ‘Doorstroom Handel Hbo’ en ‘Engels B2’.

Keuzedelen voor een betere kans op de arbeidsmarkt
Indien je na je Mbo-opleiding gaat werken, dan is het belangrijk dat je je kan onderscheiden van anderen. Dat kan door je te specialiseren in je vakgebied of door te kiezen voor het versterken van je beroepsvaardigheden. Bijvoorbeeld keuzedelen ‘Internationalisering en internationaal recht’ en ‘Ondernemerschap’.

Keuzedelen om je kennis en vaardigheden te verbreden
Ook zijn er keuzedelen die je de kans bieden om je kennis en vaardigheden buiten je vakgebied te vergroten. Bijvoorbeeld keuzedelen ‘Duits A2’ en ‘Digitale vaardigheden’.

Wil je weten welke keuzedelen de opleiding van je keuze aanbiedt? 
Check dan deze link om te kijken wat er bij Florijn, maar ook bij andere colleges mogelijk is. Hier lees je ook hoe je je aanmeldt en waar je meer informatie kunt krijgen.