Beroeps Praktijk Vorming

Stage wordt ook wel BPV (Beroeps Praktijk Vorming) genoemd. Tijdens de BPV leer je werken in een bedrijf en kan je toepassen wat je op school hebt geleerd. De BPV is zowel gericht op het basisdeel als op het profieldeel dat je hebt gekozen. Tijdens je BPV periode kun laat je zien dat je zelfstandig als beginnend beroepsbeoefenaar kunt functioneren.

De keuze voor een BPV bedrijf is afhankelijk van de uitstroom die je kiest, het type bedrijf dat bij je past en de beschikbaarheid van bedrijven. Het BPV bedrijf moet goedgekeurd zijn voor de opleiding die je gekozen hebt. De lijst met goedgekeurde BPV bedrijven vind je terug op www.stagemarkt.nl.

Je bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een goed BPV adres. Uiteraard ondersteunt het onderwijsteam je hierbij. Tijdens de BPV wordt je bedrijf enkele malen bezocht voor voortgangsgesprekken en begeleiding. Binnen het BPV bedrijf is er altijd een medewerker (praktijkopleider) die je dagelijks begeleidt in het bedrijf. Samen met het bedrijf en de school onderteken je voorafgaand aan de BPV een praktijkovereenkomst (POK) waarin afspraken staan over wat er van jou verwacht wordt en wat jij van het bedrijf mag verwachten.

Buitenlandstage

Je kunt zowel in binnen- als buitenland BPV lopen. Je bent in principe zelf verantwoordelijk voor het vinden van een BPV plaats, maar via het Florijn wordt ondersteuning geboden d.m.v. het verzamelen van aanvragen die binnenkomen. In alle opleidingen speelt de BPV een zeer belangrijke rol. Uiteraard is een goede ondersteuning en coördinatie hierin van essentieel belang. Kijk voor meer informatie op: http://www.rocabroad.nl (onze eigen ROC-site voor internationale BPV).

Tips voor sollicitaties

Solliciteren is spannend. Wij willen jou graag helpen met wat tips en trucks. Uiteraard kun je ook altijd terecht bij je StudieLoopbaanBegeleider (SLB'er).

Aansprakelijkheid

Binnen de algemene aansprakelijkheidverzekering die het ROC West-Brabant namens alle instituten (dus ook het Florijn College) heeft afgesloten, is ook een aansprakelijkheidsclausule opgenomen ten behoeve van studenten die BPV lopen.