Begeleiding

Je kiest een opleiding die bij je past en waar je je lekker bij voelt. Natuurlijk rond je die ook graag zo snel mogelijk af met een diploma. De teams van het Florijn College vinden het leuk om je daarbij zo goed mogelijk te helpen: vanaf je kennismakingsgesprek totdat je de school verlaat.
Met de dagelijkse vragen over bijvoorbeeld studie-aanpak, de juiste keuzevakken en examens kun je altijd terecht bij je Studieloopbaanbegeleider (SLB). Datzelfde geldt voor informatie over studiefinanciering en vrijstellingen.

Voortgang van je leertraject
Onze begeleiding is er op gericht om jou op een professionele wijze te stimuleren. Het doel ervan is om je initiatieven te laten ontplooien die de voortgang van je leertraject bevorderen, zodat je beter kan presteren op de competenties waarvoor je aanleg hebt. Deze positieve aandacht die we aan studenten geven, noemen we ook wel "Vitamine A".

Wie ben ik, wat kan ik, waar krijg ik energie van, wat wil ik bereiken?
Loopbaanbegeleiding en -oriëntatie geeft jou als student richting en zorgt voor betrokkenheid bij het leertraject. Het zet je in je kracht, leidt tot de juiste motivatie om te presteren en het maximale uit je studie (en leven) te halen: een belangrijke voorwaarde voor studiesucces. Het leertraject op het Florijn College kan als zodanig geplaatst worden in de totale loopbaanontwikkeling van elke student. Het ontwikkelen van loopbaanvaardigheden geven wij om die reden een belangrijke plaats in onze begeleidingsstructuur.

Oplossingsgericht denken
Tijdens het leertraject zal blijken waar jouw sterke en minder sterke punten liggen. In de begeleiding ligt de nadruk op het mogelijk maken, oplossen en in staat stellen van de student om zijn doelen te bereiken. Op die sterke punten waar je je in de toekomst kan onderscheiden, begeleiden we je om het maximale te bereiken en te excelleren.

Persoonlijke of leerproblematiek
Soms blijkt bij het begeleiden dat de voortgang van je leertraject niet altijd even vloeiend verloopt. Je ondervindt bijvoorbeeld hinder van zaken die je studievoortgang beïnvloeden of belemmeren, zoals leerproblematiek of persoonlijke problematiek. In die situatie kan je op begeleiding gericht op ondersteuning ("omgaan met") dan wel bemiddeling of doorverwijzing ("behandeling") rekenen.

Passend Onderwijs: ‘Elk talent telt’
Passend Onderwijs staat voor maatwerk in het onderwijs: voor elke jongere onderwijs dat aansluit bij zijn of haar mogelijkheden en talenten. Dat geldt ook voor onze MBO-opleidingen.

Heb je een beperking zoals een handicap, chronische ziekte of gedragsprobleem waardoor je wordt belemmerd in je leerproces, dan kun je gebruik maken van extra ondersteuning. Die extra ondersteuning geeft geen garantie op studiesucces, want: leren, dat doe je zelf! Wij beloven dus geen wonderen. Wel zullen we – binnen de grenzen van onze mogelijkheden – jou zo goed mogelijk proberen te ondersteunen. Alleen als de aanpassing in redelijkheid niet van de school gevraagd kan worden, geldt het recht op extra ondersteuning niet.

Het is belangrijk dat we over de juiste informatie beschikken, zodat we vanaf de eerste dag de juiste ondersteuning kunnen bieden. Dus geef op je aanmeldformulier al aan dat je extra ondersteuning nodig hebt. Wij bekijken dan tijdens de verlengde intake wat je nodig hebt en we leggen dat vast in de OnderwijsOvereenKomst. Daarin beschrijven we niet alleen wat jij aan extra ondersteuning krijgt, maar ook wat we van jou verwachten. De inspanning moet van twee kanten komen!

Klik hier voor een overzicht van het Ondersteuningsprofiel.
 
Studieloopbaanbegeleider en zorgteam
Iedere student wordt door een studieloopbaanbegeleider (SLB) gevolgd en ondersteund bij zijn of haar ontwikkeling. Daarnaast houdt de SLB aanwezigheid in de gaten. Indien er belemmeringen zijn waarbij meer of specialistische begeleiding nodig is, dan komt 2e en 3e lijns zorgbegeleiding in beeld. Ieder team beschikt over een Trajectbegeleider Zorg (TBZ). De TBZ vormen samen met de zorgcoördinator het intern Zorgteam. De zorgcoördinator heeft contact met externe zorgpartners zoals de kwalificatieplichtambtenaar en de coördinator van het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Klik hier voor de informatieflyer over het Zorgteam

Servicecentrum Studie & Beroep
Hier kun je terecht voor speciale beroepskeuzetesten of andere testen en advies.
 Klik hier voor meer informatie hierover.

Contact school-ouders
Contact tussen school en ouders is van groot belang. In de loop van het jaar zullen je ouders een aantal malen worden uitgenodigd voor bijvoorbeeld een gesprek met de Studieloopbaanbegeleider en/of enkele vakdocenten, o.a. na uitreiking van de rapporten. Daarnaast zijn er voorlichtingsbijeenkomsten over bijvoorbeeld richtingkeuze en examen.  Als je ouders de SLB'er, de teamvoorzitter, iemand van het Zorgteam, of de afdelingsmanager willen spreken, dan kan dat altijd na een telefonische afspraak.