Secretarieel

Leerweg
BOL
BBL
Niveau
1 2 3 4
Ben jij iemand die tijdens het bellen rustig je agenda bijwerkt of een mail naar iemand stuurt? Vind je het niet erg alsÖ
Leerweg
BOL
BBL
Niveau
1 2 3 4
Ben jij iemand die tijdens het bellen rustig je agenda bijwerkt of een mail naar iemand stuurt? Vind je het niet erg alsÖ
Leuk dat je interesse hebt in een van onze secretariële opleidingen. Deze bieden prima mogelijkheden op een leuke baan als je van organiseren en het managen van informatie houdt. Je kunt er natuurlijk ook mee verder studeren aan het HBO.

Lees hieronder meer over onze flexibele leertrajecten, waarin we je opleiden tot informatiemanager, ofwel secretaresse nieuwe stijl. Er is de afgelopen jaren namelijk veel veranderd in het secretaressevak, vooral ook door de komst van nieuwe communicatiemiddelen, zoals de smartphone en tablets.
Wij bieden flexibele leertrajecten, waarin alle studenten op hun eigen tempo werken. Dat biedt jou de mogelijkheid om de Secretariële opleidingen waarvoor drie jaar staat ook in minimaal 1,5 jaar te doen. Op het Florijn College werk je bij de afdeling Secretarieel met jouw eigen notebook.

Algemene informatie

Een goede secretaresse hoort alles, ziet alles, weet alles en regelt alles. Ze is vaak het centrale aanspreekpunt van een afdeling en ze heeft dan ook een scala aan taken. Ze voert correspondentie, notuleert bij vergaderingen, handelt telefoongesprekken af, verzorgt de post, onderhoudt in- en externe contacten. Al naar gelang het niveau van de functie komt er meer organisatorisch werk bij kijken.
Je moet dan alle zaken die voor jouw leidinggevende van belang zijn goed stroomlijnen. Dat betekent ook bijeenkomsten organiseren, presentaties voorbereiden en genomen besluiten en deadlines bewaken.

Veelzijdig organisatietalent
Als secretaresse ben je dus vaak een veelzijdig organisatietalent en een belangrijke schakel in het bedrijf of op de afdeling. Op het Florijn College leiden we studenten beroepsgericht op, zodat ze direct kunnen meedraaien en meegroeien in het bedrijfsleven en in de maatschappij. De lesmethode is gericht op het verkrijgen van bepaalde kennis en vaardigheden, zodat de student in staat is om professioneel te handelen in beroepssituaties en kan omgaan met probleemsituaties. De student wordt niet alleen beoordeeld op kennis en vaardigheden, maar ook op inzicht, houding en gedrag. De beginnend beroepsbeoefenaar moet immers ook kunnen samenwerken, plannen en leren van opgedane ervaringen.

Theorie en praktijkvaardigheden
Het beroep van secretaresse vraagt naast kennis en praktijkvaardigheden ook goede sociale en communicatieve vaardigheden. Daarom wordt er in de opleiding veel aandacht besteed aan: representativiteit, klantvriendelijkheid en servicegerichtheid.
 

Verdeling uren over leerjaren
Leerjaar 1 van de opleiding Secretarieel heeft een vol lesrooster in vergelijking tot leerjaar 2 (N3+N4) en leerjaar 3 (N4). Dit is een bewuste keuze, die  gebaseerd is op de voorkeuren die zowel studenten als stagebedrijven hebben uitgesproken m.b.t. de lengte van een stageperiode. Bedrijven geven aan dat zij graag een langere tijd een stagiaire willen, zodat hij/zij na het inwerken ook echt kan meewerken. Bedrijven geven bovendien aan dat ze de studenten met de bagage van een leerjaar theoretische ondergrond gemakkelijker functioneren en dus beter inzetbaar zijn dan studenten die minder ondergrond hebben. De studenten geven op hun beurt aan het fijn te vinden om nog te mogen doorwerken als ze geleerd hebben hoe alles werkt. Een langere stage zorgt er dus voor dat studenten van onze opleiding niet alleen leren hoe het in de praktijk werkt, maar dat ze ook de kans krijgen om het geleerde toe te passen.

Team Secretarieel heeft de voorkeuren en argumenten van bedrijfsleven en stagiaires serieus genomen en besloten om studenten in leerjaar 1 geen stage te laten lopen. Leerjaar 1 staat in het teken van het leggen van een goede fundering. Een basis van kennis en vaardigheden, die in leerjaar twee geldt als basis voor de stageperiode van 6 maanden. Het gevolg hiervan is wel dat leerjaar 1 een vol lesrooster heeft in vergelijking tot de roosters van leerjaren 2 en 3.

De secretariële opleidingen in BOL
In de lessen leer je alle theorie, die je nodig hebt om de praktijkopdrachten goed uit te voeren. Aan bod komen onder andere post- en archiefbeheer, mondelinge en schriftelijke communicatie, vergaderen, organiseren van bijeenkomsten en computervaardigheden.

Je moet als secretaresse van alles regelen. Dat gevoel brengen we je op het Florijn College bij. In een simulatie-/kantoorruimte maak je vanaf het eerste leerjaar kennis met allerlei werkzaamheden die een secretaresse uitvoert. Dit gebeurt in de vorm van projecten. Je verricht werkzaamheden alsof je al bezig bent in de praktijk. Werkend in projecten oefen je je vaardigheden steeds beter in. Het spreekt voor zich dat je de praktijkvaardigheden niet alleen inoefent in projecten, maar ook in de beroepspraktijkvorming (BPV ofwel stage), zodat je na het behalen van je diploma helemaal klaar bent voor de praktijk.

Er is een uitstroomrichting op niveau 3 en drie op niveau 4.
 
De secretariële opleidingen in BBL
Je moet als secretaresse van alles regelen. In de praktijk van je leerwerkplek ben je dagelijks bezig met allerlei werkzaamheden die een secretaresse uitvoert. In de lessen leer je alle theorie, die je nodig hebt om in de praktijk goed te kunnen functioneren. Aan bod komen onder andere post- en archiefbeheer, mondelinge en schriftelijke communicatie, vergaderen, organiseren van bijeenkomsten en computervaardigheden. Werkend in de praktijk oefen je je vaardigheden steeds beter in.

Alle opleidingen zijn ingericht volgens het principe van competentiegericht leren. Je hebt op het Florijn College in de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) op niveau 3 één secretariële uitstroomrichting en op niveau 4 één uitstroomrichting. 

Meeloopdagen secretaresse
De Meeloopdagen zijn gepland in februari of maart en zijn bedoeld voor 4e jaars VMBO-leerlingen. Je wordt gekoppeld aan een student en draait een dagdeel in haar programma mee. Daarin komt altijd een projectopdracht voor. Heb je interesse in een secretariele opleiding op niveau 3 of 4 en wil je zeker weten of dit de opleiding en school is die bij je past? Meld je dan aan! Mail je naam, adresgegevens en telefoonnummer naar mevrouw Laurijssen: m.laurijssen@rocwb.nl en geef hierbij ook aan op welke school, klas en leerweg je nu zit.