Flextrajecten

Aansluiten op wat je al kan en waar je goed in bent

We proberen zo goed mogelijk rekening te houden met wat je al kan. Als je al (onderdelen uit) bepaalde vakken hebt gehad, dan heb je daar natuurlijk voordeel bij. Dat kan betekenen dat je onderdelen kan overslaan of een vak sneller kan afronden. Dat geeft je ruimte voor andere vakken of de kans om je verder te specialiseren.

Versnellen of vertragen

Tijdens het leren in je opleiding zal blijken waar de sterke en minder sterke punten van jou als student liggen. Als het je lukt om sneller door te leren en je resultaten zijn voor alle vakken goed, dan kan je mogelijk de opleiding eerder afronden.

Vertragen kan ook, bijvoorbeeld omdat het even tegen zit in je thuissituatie of omdat je wat moeite hebt met het niveau. Uiteraard proberen we samen de vertraging tot een minimum te beperken.  Aan ‘zittenblijven’ doen we niet: er wordt altijd een maatwerkoplossing gezocht. 

Meer!

Op die sterke punten waar je je in de toekomst kan onderscheiden, begeleiden we jou om het maximale te bereiken en te excelleren. Afhankelijk van je wensen en ambities is er de mogelijkheid om deel te nemen aan extra activiteiten. Momenteel is het aanbod nog beperkt, maar we zijn hard aan het werk om je meer keuze aan te bieden.  

Aansluiting op vervolgonderwijs en arbeidsmarkt

Met name in het laatste deel van de opleiding besteden we aandacht aan je loopbaan na het Florijn College. Wat kunnen we doen om je kansen te vergroten op de arbeidsmarkt, hoe kun je je onderscheiden? Als je verder gaat studeren bieden we opstroomprogramma’s aan in samenwerking met de vervolgopleiding. Binnen het Florijn College zijn er opstroomprogramma’s van niveau 2 naar niveau 3 en van niveau 3 naar niveau 4. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt met een aantal HBO scholen.

Ondersteuning

Soms blijkt bij het begeleiden dat de voortgang van het leertraject niet altijd even vloeiend verloopt. Je ondervindt hinder van zaken die je studievoortgang beïnvloeden of belemmeren, zoals bijvoorbeeld leerproblematiek of persoonlijke problematiek. In die situatie krijg je begeleiding gericht op ondersteuning (“omgaan met”) of we verwijzing je door naar specialistische ondersteuners (“behandeling”)