Manager Retail

Opleidingsinformatie

Als manager retail beheer je een (kleine) vestiging van een centraal geleid filiaalbedrijf.

Algemene informatie

Domein: Handel en ondernemerschap
Subdomein: Detailhandel en groothandel
Opleidingsduur: 3 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 4
Leerweg: BBL: 3 jaar
Afdeling: Retail
Locatie: Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

Wat leer je?

De opleiding kent o.a. de volgende kerntaken:

 • Beheert goederenstroom en voorraad
 • Coördineert verkoopactiviteiten en voert deze uit
 • Geeft leiding aan het organisatieonderdeel
 • Voert beleid van de organisatie uit
>

Naast het werken aan kerntaken wordt er ook aandacht besteed aan de vakken Nederlands, Engels, Rekenen, Burgerschapscompetenties en Informaticavaardigheden.

 

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

 • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
 • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

Vervolgopleiding
Met je niveau 4 diploma kun je prima doorstromen naar een HBO-opleiding, maar je kunt ook direct gaan werken.

Startmaand

augustus / september

Lesmethode

De beroepsbegeleidende leerweg (BBL) betekent dat je één dag per week naar school gaat voor de noodzakelijke theoretische kennis.

Gedurende de totale duur van de opleiding werk je minimaal 20 uur per week in een bedrijf waar je, onder begeleiding van een praktijkopleider, het vak leert. Voor de beroepspraktijkvorming (BPV) moet je zelf een gekwalificeerde BPV-plaats zoeken.

BOL: Theorie en praktijk worden geïntegreerd aangeboden.

Stage

Studievoortgang

Je opleiding in vogelvlucht:

Deze beroepsopleiding bestaat uit een beroepskwalificatie en twee of drie keuzedelen. Je start met een algemene commerciële opleiding, die je voorbereidt op het bedrijfsleven.In leerjaar 2 kun je je specialiseren in een bepaalde branche met behulp van de aangeboden keuzedelen.

De lesstof wordt in modules van steeds 8 weken aangeboden . Op deze manier is individueel versnellen of vertragen mogelijk. De modules worden aangeboden met de volgende werkvormen:

 • Instructielessen: Tijdens het werken in de praktijk zul je je ervan bewust worden dat je vakspecialistische kennis nodig hebt om te kunnen functioneren. Deze kennis wordt je aangereikt tijdens de instructielessen zodat je inzicht krijgt in de theorie achter de taken die je als beginnend beroepsbeoefenaar moet uitvoeren.
 • Projecten: Je werkt in groepjes en individueel gedurende een aantal weken verschillende opdrachten uit, bijvoorbeeld op het gebied van vestigingsplaatsonderzoek en opdrachten in het kader van winkelpraktijk.
 • Excursies en onderzoeken
 • Beroepspraktijkvorming: Je loopt tijdens de opleiding elk schooljaar stage in het bedrijfsleven om het hele proces van commercieel handelen te leren kennen. Je leert dan hoe je allerlei beroepsvaardigheden in de praktijk toe kunt passen.
>

Al onze detailhandelsopleidingen zijn beroepsgericht. We gaan uit van jouw kennis en vaardigheden; daarmee leiden we je op tot een beginnende beroepsbeoefenaar. Maar die kennis en vaardigheden staan niet op zichzelf. De juiste beroepshouding en het vermogen om mee te groeien met de ontwikkelingen in je beroep zijn minstens zo belangrijk.

Certificaten

Werkgebied

Als manager retail beheer je een (kleine) vestiging van een centraal geleid filiaalbedrijf. Je geeft leiding aan een team van (aankomende) verkopers, eerste verkopers en verkoopspecialisten en begeleidt en coördineert alle werkzaamheden van een filiaal die te maken hebben met de goederen- en geldstroom. Je bent verantwoordelijk voor de juiste taakuitvoering van de medewerkers en hun ontwikkeling in het vak. Je voert binnen de gestelde kaders het beleid van het hoofdkantoor uit. Binnen je filiaal neem je beslissingen op het gebied van personeel, winkelbeheer, verkoopbevordering, winkelinrichting en–verzorging, voorraadbeheer en kassa- en geldbeheer. Je kunt leiding geven, goed omgaan met personeel en klanten. Je kunt tegen stress en snel wisselen van activiteit. Je organiseert graag, hebt alles goed op een rijtje, kunt mensen stimuleren en motiveren, kortom, je kunt een filiaal goed draaiende houden en een prima sfeer laten uitstralen.

Bijzonderheden

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. 
Het cursusgeld voor BBL studenten is € 582,-.

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 384,- (BOL) | ca. € 384,- (BBL)
- Leerjaar 2 ca. € 484,- (BBL)
- Leerjaar 3 ca. € 484,- (BBL)

Niet opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 7,-
- Leerjaar 2 ca. € 7,-
- Leerjaar 3 ca. € 7,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Afdeling Retail
E-mail: retail@rocwb.nl

Competenties

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat? Aanmelden!
De opleiding is ook te volgen op Zoomvliet College, of bekijk alle opleidingen in de Studiekiezer.
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Manager retail

Crebo: 25162
Manager retail De manager retail werkt in de retail in uiteenlopende winkelformules in zowel het Midden- en kleinbedrijf (MKB) als het Grootwinkelbedrijf (GWB), in de food- en non-foodsector.

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht