Medewerker secretariaat en receptie

Opleidingsinformatie

De medewerker secretariaat en receptie verricht zelfstandig ondersteunende werkzaamheden die eenvoudig van aard zijn en vaak een repeterend karakter hebben. Hij...

Algemene informatie

Domein: Economie en administratie
Subdomein: Administratieve dienstverlening
Opleidingsduur: 2 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 2
Leerweg: BOL: 2 jaar
Afdeling: MBObasis
Locatie: Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

De medewerker secretariaat en receptie verricht zelfstandig ondersteunende werkzaamheden die eenvoudig van aard zijn en vaak een repeterend karakter hebben. Hij voert de zakelijke (standaard)correspondentie in het Nederlands en in de moderne vreemde taal uit op basis van aangeleverde concepten of instructies en is in staat daarin prioriteiten te stellen. Hij kan zijn taken simultaan uitvoeren en blijft ook onder (werk)druk goed presteren. De medewerker secretariaat en receptie heeft contact met zijn leidinggevende/opdrachtgever, de collega's van zijn eigen afdeling en incidenteel met medewerkers van andere afdelingen. Het terugkoppelen van de werkzaamheden naar de leidinggevende is van belang om fouten en omissies te voorkomen.

Deze niveau-2 opleiding kan ook versneld in 1,5 jaar worden afgerond.

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma behaald (voorheen lbo, vbo of mavo), of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen, of
  • Je hebt een diploma van de entreeopleiding.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

De intake bestaat uit een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt o.a. het Digitaal Doorstroom Dossier doorgenomen.

 

Vervolg

Startmaand

1 september 2018

Lesmethode

Stage

Studievoortgang

Certificaten

Werkgebied

Bijzonderheden

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen.
Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten: € 1.155,-.

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 312,-
- Leerjaar 2 ca. € 167,-

Niet opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 7,-
- Leerjaar 2 ca. € 7,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: De heer K. Brunia
E-mail: k.brunia@rocwb.nl

Competenties

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat? Aanmelden!
De opleiding is ook te volgen op Zoomvliet College, of bekijk alle opleidingen in de Studiekiezer.
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Medewerker secretariaat en receptie

Crebo: 25150
Medewerker secretariaat en receptie De medewerker secretariaat en receptie verricht zelfstandig ondersteunende werkzaamheden die eenvoudig van aard zijn en vaak een repeterend karakter hebben. Hij

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht