Medewerker Human Resource Management (HRM)

Opleidingsinformatie

De opleiding medewerker Human Resource Management bereid je voor op een baan bij een afdeling HRM of een afdeling Personeelszaken. Dit kan bij elk soort organisatie zijn. Je wordt opgeleid voor een beroep waarin je diverse taken uitvoert voor het personeel, denk hierbij aan: opstellen arbeidscontracten, bijhouden ziekmeldingen, maken vakantieplanning. Soms behoort ook de salarisadministratie tot je takenpakket.

Algemene informatie

Domein: Economie en administratie
Subdomein: Zakelijke dienstverlening
Opleidingsduur: 3 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 4
Leerweg: BOL: 3 jaar
Afdeling: Juridische en financiele dienstverlening
Locatie: Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

De medewerker HRM houdt zich bezig met personeelsaangelegenheden. Bij sommige organisaties is ook de salarisadministratie onderdeel van de afdeling HRM. De medewerker HRM kan werkzaam zijn binnen elke organisatie met een afdeling HRM bij overheids-, profit- en nonprofitorganisaties. Ook de grootte van de organisatie kan variëren van een kleine organisatie waar de medewerker (ondersteunende) HRM taken combineert met andere (ondersteunende) taken, tot een grote organisatie waar hij op een ruim opgezette afdeling HRM werkt. Er ontstaan daarnaast steeds meer HR(M) shared service centra waar de medewerker werkzaam kan zijn. In een dergelijk center wordt de (standaard) HR-dienstverlening voor aangesloten organisaties uitgevoerd. Een voorbeeld hiervan is het shared service center van de ministeries dat moderne, geüniformeerde en efficiënte dienstverlening levert op het gebied van geautomatiseerde administratieve afhandeling van personele processen.

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
  • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Vervolg

Doorstroom hbo: met het diploma medewerker HRM kun je doorstromen naar het HBO. Veelal kiezen leerlingen voor HBO Sociaal Juridische Dienstverlening. Ook kun je kiezen voor Management Economie en Recht, HBO Bestuurskunde of HBO HRM.

Werk: na het behalen van je MBO-diploma kun je er natuurlijk ook voor kiezen om te gaan werken. Met het diploma MBO-HRM kun je terecht bij elke organisatie met een HRM-afdeling of afdeling Personeelszaken. Ook kun je terecht bij organisaties op het gebied van re-integratie, in enkele gevallen kun je met het diploma ook terecht bij een uitzendbureau.

Startmaand

augustus / september

Lesmethode

De onderdelen van de opleiding worden op verschillende manieren aangeboden. Naast theoretische lessen, zijn er projecten en vaardigheidslessen. Met een digitaal programma leer je de werkzaamheden zoals je die ook in de beroepspraktijk zal gaan uitvoeren. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van je beroepshouding en voor je studieloopbaanbegeleiding. Naast lessen in klassenverband, doe je projecten in kleinere groepjes en heb je ook regelmatig een individueel gesprek met je studieloopbaanbegeleider.

Stage

Je loopt een jaar stage in de door jouw gekozen richting. Gedurende deze stage leer je – na een inwerkperiode – zelfstandig de taken uit te voeren die horen bij een MBO niveau 4 beroep. Aan het einde van de stage leg je een Proeve van Bekwaamheid af, hierin laat je zien dat je in staat bent zelfstandig de taken uit te voeren als beginnend beroepsbeoefenaar. Deze Proeve is (onderdeel van) het officiële eindexamen van de opleiding.

Studievoortgang

Vier maal per jaar krijg je een resultatenoverzicht; hier vind je de cijfers van voortgangstoetsen en vanaf leerjaar 2 ook van examens. Daarnaast word je beoordeeld op je beroepshouding, aan de hand van een aantal competenties. Dit is bedoeld om je inzicht te geven in de ontwikkeling van je beroepshouding; door de beoordeling word je duidelijk waar je leerpunten nog liggen. In gesprek met je studieloopbaanbegeleider wordt bekeken hoe je aan deze leerpunten kunt werken. Elke periode krijg je aan de hand van de resultaten aan studieadvies, dit varieert van:

  • Gaat goed, ga zo door
  • Gaat (nog) niet goed genoeg, het kan zijn dat je studievertraging oploopt
  • Gaat niet goed, moet verbeteren om door te kunnen met de opleiding
>

Certificaten

Werkgebied

Bijzonderheden

Je start de opleiding Juridisch Administratieve Beroepen. Halverwege leerjaar 2 maak je een keuze voor een profiel: Juridisch Administratief Dienstverlener (JAD) of medewerker Human Resource Management (medewerker HRM).

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen.
Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten: € 1.155,-.

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 521,-
- Leerjaar 2 ca. € 371,-
- Leerjaar 3 ca. € 321,-

Niet opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 7,-
- Leerjaar 2 ca. € 7,-
- Leerjaar 3 ca. € 7,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Mevrouw K. Kort
E-mail: k.kort@rocwb.nl

Competenties

Je start de opleiding Juridisch Administratieve Beroepen. Halverwege leerjaar 2 maak je een keuze voor een profiel: Juridisch Administratief Dienstverlener (JAD) of medewerker Human Resource Management (medewerker HRM).

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat? Aanmelden!
De opleiding is ook te volgen op Zoomvliet College, of bekijk alle opleidingen in de Studiekiezer.
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Medewerker human resource management (HRM)

Crebo: 25146
Medewerker human resource management (HRM) De medewerker HRM houdt zich bezig met personeelsaangelegenheden. Bij sommige organisaties is ook de salarisadministratie onderdeel van de afdeling HRM. De mede

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht