Juridisch-administratief dienstverlener

Opleidingsinformatie

De opleiding Juridisch Administratief Dienstverlener bereid je voor op een baan binnen de juridische zakelijke dienstverlening, het openbaar bestuur (overheidsorganisaties) en bij organisaties die zich bezighouden met sociale zekerheid. Je wordt opgeleid voor een beroep waarin je contact hebt met klanten en aanvragen en opdrachten afhandelt, dossiers bijhoudt en juridische documenten opstelt.

Algemene informatie

Domein: Economie en administratie
Subdomein: Zakelijke dienstverlening
Opleidingsduur: 3 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 4
Leerweg: BOL: 3 jaar
Afdeling: Juridische en financiele dienstverlening
Locatie: Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

De juridisch-administratief dienstverlener is werkzaam in organisaties op het gebied van:

  1. openbaar bestuur, zoals: Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, rechterlijke instanties, Openbaar Ministerie, Belastingdienst en diverse zelfstandige bestuursorganen.
  2. sociale zekerheid, zoalws afdelingen inkomen en zorg van gemeenten, UWV, SVB, bewindvoering, schuldhulpverlening en diverse instanties binnen de sociale zekerheid waarbij de werkzaamheden gericht zijn op klantcontact en het werken aan klantdossiers.
  3. zakelijke dienstverlening, zoals administratieve ondersteuning van notariaat, deurwaarderspraktijk, incassobranche, inkomensbeheer, advocatuur, Kamers van Koophandel, rechtbanken/OM, verzekeraars, makelaardij en woningbouwcorporaties.

Hij verricht ondersteunende, juridisch-administratieve standaardwerkzaamheden. In de zakelijke dienstverlening is het ondersteunen van trajecten op het gebied van financieel-juridische bijstand (bijv. inkomensbeheer en schuldhulpverlening) een duidelijke groeimarkt. De ondersteunende werkzaamheden worden uitgevoerd op basis van specifieke klantvragen, dan wel in opdracht van de organisatie waar de medewerker werkzaam is. Binnen zijn bevoegdheden voert de juridisch-administratief dienstverlener de ondersteunende werkzaamheden zelfstandig dan wel in teamverband uit. De beslissingsbevoegdheid van de medewerker voor complexe zaken is in het algemeen (redelijk) beperkt. De regiefunctie is voorbehouden aan medewerkers werkzaam op HBO(+) niveau. Onder invloed van diverse ontwikkelingen zijn bedrijfsprocessen in de zakelijke dienstverlening en vooral in het openbaar bestuur en in de sociale zekerheid voortdurend aan veranderingen onderhevig. Het continu bijhouden van benodigde kennis en vaardigheden is noodzakelijk.

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
  • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Vervolg

Doorstroom hbo: met het diploma MBO Juridisch Administratief Dienstverlener of medewerker HRM kun je doorstromen naar het HBO. Veelal kiezen leerlingen voor HBO Recht of HBO Sociaal Juridische Dienstverlening. Ook kun je kiezen voor Management Economie en Recht, HBO Bestuurskunde of HBO HRM.

Werk: na het behalen van je MBO-diploma kun je er natuurlijk ook voor kiezen om te gaan werken. Met het diploma MBO JAD kun je terecht bij diverse organisaties op het gebied van de zakelijke dienstverlening, zoals een advocatenkantoor, een notariskantoor, een deurwaarder, bewindvoering, UWV, SVB, de rechtbank, het openbaar ministerie, een woningbouwvereniging of bij een overheidsinstantie, zoals de gemeente, de provincie.

Startmaand

augustus / september

Lesmethode

De onderdelen van de opleiding worden op verschillende manieren aangeboden. Naast theoretische lessen, zijn er projecten en vaardigheidslessen. Met een digitaal programma leer je de werkzaamheden zoals je die ook in de beroepspraktijk zal gaan uitvoeren. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van je beroepshouding en voor je studieloopbaanbegeleiding. Naast lessen in klassenverband, doe je projecten in kleinere groepjes en heb je ook regelmatig een individueel gesprek met je studieloopbaanbegeleider.

Stage

Je loopt een jaar stage in de door jouw gekozen richting. Gedurende deze stage leer je – na een inwerkperiode – zelfstandig de taken uit te voeren die horen bij een MBO niveau 4 beroep. Aan het einde van de stage leg je een Proeve van Bekwaamheid af, hierin laat je zien dat je in staat bent zelfstandig de taken uit te voeren als beginnend beroepsbeoefenaar. Deze Proeve is (onderdeel van) het officiële eindexamen van de opleiding.

Studievoortgang

Vier maal per jaar krijg je een resultatenoverzicht; hier vind je de cijfers van voortgangstoetsen en vanaf leerjaar 2 ook van examens. Daarnaast word je beoordeeld op je beroepshouding, aan de hand van een aantal competenties. Dit is bedoeld om je inzicht te geven in de ontwikkeling van je beroepshouding; door de beoordeling word je duidelijk waar je leerpunten nog liggen. In gesprek met je studieloopbaanbegeleider wordt bekeken hoe je aan deze leerpunten kunt werken. Elke periode krijg je aan de hand van de resultaten aan studieadvies, dit varieert van:

  • Gaat goed, ga zo door
  • Gaat (nog) niet goed genoeg, het kan zijn dat je studievertraging oploopt
  • Gaat niet goed, moet verbeteren om door te kunnen met de opleiding
>

Certificaten

Werkgebied

Bijzonderheden

Je start de opleiding Juridisch Administratieve Beroepen. Halverwege leerjaar 2 maak je een keuze voor een profiel: Juridisch Administratief Dienstverlener (JAD) of medewerker Human Resource Management (medewerker HRM).

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen. Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten: € 1.155,-.

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 521,-
- Leerjaar 2 ca. € 371,-
- Leerjaar 3 ca. € 321,-

Niet opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 7,-
- Leerjaar 2 ca. € 7,-
- Leerjaar 3 ca. € 7,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Mevrouw K. Kort
E-mail: k.kort@rocwb.nl

Competenties

Je moet het leuk vinden om in wet- en regelgeving te duiken, een onderzoekende en proactieve houding hebben, kunnen samenwerken met anderen. Communicatieve en sociale vaardigheden zijn belangrijke onderdelen.

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat? Aanmelden!
De opleiding is ook te volgen op Zoomvliet College, of bekijk alle opleidingen in de Studiekiezer.
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Juridisch-administratief dienstverlener

Crebo: 25145
Juridisch-administratief dienstverlener De juridisch-administratief dienstverlener is werkzaam in organisaties op het gebied van: - openbaar bestuur: bijv. Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen,

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht