Financieel administratief medewerker

Opleidingsinformatie

In ieder bedrijf kom je financiële/administratieve functies tegen. Dat is niet zo verwonderlijk want ieder bedrijf wil weten hoe ze er financieel voor staan op een bepaald moment. Is er genoeg geld in kas, betalen klanten op tijd en maken we wel winst? De financieel administratief medewerker is hier de aangewezen  persoon voor. Heb jij een dienstverlenende instelling, houd je van een cijfermatige uitdaging en vind je het leuk om veel met de computer te werken? Lees dan verder hoe onze opleiding in elkaar zit.

Algemene informatie

Domein: Economie en administratie
Subdomein: Administratieve dienstverlening
Opleidingsduur: 3 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 3
Leerweg: BBL: 3 jaar | BOL: 3 jaar
Afdeling: Bedrijfsadministratie
Locatie: Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

Wat leer je?
De opleiding bestaat uit de volgende kerntaken:
  • Controleert en bewerkt dagboeken
  • Verricht activiteiten voor het debiteuren en crediteurenbeheer
  • Controleert en bewerkt kwantiteitenadministraties
>

De financieel administratief medewerker  werkt in het algemeen zelfstandig, al dan niet in opdracht, aan taken met enige complexiteit op een administratie van een bedrijf of instelling of bij een accountants- of administratiekantoor. De werkzaamheden worden meestal verricht vanuit een back-office, maar er zijn ook externe contacten.

Naast het werken aan kerntaken word je ook getraind of ondersteund op het gebied van Nederlands, Engels, (Duits), Burgerschapscompetenties en Informaticavaardigheden.

Je opleiding in vogelvlucht:
In het eerste leerjaar start je samen met alle studenten die zich in hebben geschreven voor een administratieve opleiding op niveau 3 of 4. Tijdens dit eerste jaar werken we aan een stevige basis die voor alle niveau 3 en 4 administratieve opleidingen gelijk is. Tevens wordt je voorbereid op je eerste stage die je het eerste half jaar van het tweede leerjaar zal lopen.

In het eerste leerjaar wordt aandacht besteed aan bedrijfsadministratie, bedrijfseconomie, FABV (Financieel Administratieve BeroepsVorming) en daarnaast staan ook Nederlands, Engels, Burgerschap, Rekenen, (Duits) en Computervaardigheden op het programma. Binnen de FABV-uren werk je volgens een normtraject in eigen tempo aan de leerstof in de vorm van opdrachten, projecten en simulaties.

Aan het einde van het eerste leerjaar wordt gekeken welke van de drie uitstroomvarianten het beste bij je past en leerjaar 2 en 3 worden hier verder op afgestemd.

In leerjaar 2 start je met een stage van 2 perioden en als je weer terug op school komt werk je verder aan het verbreden van je vakkennis in de drie bovengenoemde kerntaken. In leerjaar 3 werk je nog twee perioden naar de examens van de drie kerntaken toe en sluit je de opleiding af met nogmaals twee perioden stage in het bedrijfsleven.

Naast het verplichte programma zijn er ook keuzedelen. Je moet hierbij een keuze maken uit één van de aangeboden configuraties. Aan het begin van je opleiding worden deze uitgebreider toegelicht.

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
  • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

Werken of door naar niveau 4?

Aan het einde van de opleiding FAM ben je een waardevolle kracht voor de arbeidsmarkt geworden. Een goede financiële administratie is voor elk bedrijf en iedere instelling van groot belang: rekeningen naar klanten sturen, facturen en lonen op tijd betalen, zorgen voor een complete en correcte boekhouding, allen onderdeel van de vaardigheden die jij aan het einde van je opleiding bezit.

Daarnaast is het ook mogelijk om met een niveau 3 diploma door te stromen naar een van de twee niveau 4 opleidingen; Junior assistent accountant of Bedrijfsadministrateur.

Startmaand

augustus / september

Lesmethode

Al onze opleidingen zijn competentiegericht. We gaan uit van jouw kennis en vaardigheden; daarmee leiden we je op tot een beginnende beroepsbeoefenaar. Maar die kennis en vaardigheden staan niet op zichzelf. De juiste beroepshouding en het vermogen om mee te groeien met de ontwikkelingen in je beroep zijn minstens zo belangrijk.

Op het rooster staan lessen voor verschillende vakken en FABV-uren (Financieel Administratieve BeroepsVorming).  Je volgt de lessen en werkt in de FABV-uren aan opdrachten onder begeleiding van bevoegde docenten. Binnen de FABV-uren werk je volgens een normtraject in eigen tempo aan de leerstof in de vorm van opdrachten, projecten en simulaties.

Voor een aantal vakken (Nederlands, Engels, Bedrijfsadministratie, Burgerschap enz.) zijn er gewone (theorie)lessen gepland. In deze lessen wordt klassikaal gewerkt, met bij sommige vakken een differentiatie binnen het klassenverband.

In het eerste leerjaar wordt aandacht besteed aan bedrijfsadministratie, bedrijfseconomie, FABV (Financieel Administratieve BeroepsVorming) en daarnaast staan ook Nederlands, Engels, Burgerschap, Rekenen, (Duits) en Computervaardigheden op het programma.

Op het rooster staan ABC uren. Deze extra uren zijn voor leerlingen met Achterstand bij een bepaald vak, Bijspijkeren van zwakke vakken en Compensatie van gemiste uren.

Naast het verplichte programma zijn er ook keuzedelen. Je moet hierbij een keuze maken uit één van de aangeboden configuraties. Aan het begin van je opleiding worden deze uitgebreider toegelicht.

 

Stage

Gedurende de opleiding loop je twee keer stage. Tijdens de eerste stage maak je kennis met het bedrijfsleven en je toekomstige beroep. Je bezit dan nog niet alle vaardigheden en zal nog veel leren op de werkplek zelf. De tweede stage start je nadat je alle vakken, simulaties en projecten op school hebt doorlopen. Het stagebedrijf mag er dan meer van uit gaan dat je de benodigde kennis en vaardigheden voor het beroep bezit en zal je steeds meer zelfstandig taken uit laten voeren.

Studievoortgang

Tijdens ieder studiejaar wordt er een studieloopbaanbegeleider (SLB) toegewezen aan iedere klas. De SLB zal per student de studievoortgang bijhouden en door regelmatige gesprekken zicht houden op de gehele ontwikkeling van de student.

Binnen de studievoortgang wordt gebruik gemaakt van een vast traject met meerdere adviesmomenten:

  • Halverwege het eerste jaar krijg je een advies
  • Aan het einde van het eerste jaar krijg je een uitstroom advies
  • Aan het einde van het tweede jaar wordt nogmaals gekeken of je in de juiste richting geplaatst bent.
  • De opleiding wordt afgesloten met je diploma
>

Certificaten

Werkgebied

De financieel administratief medewerker is werkzaam op de administratie van een bedrijf of instelling. De werkzaamheden zijn primair intern gericht. Hoewel deze medewerkers met enige regelmaat externe contacten hebben, is er doorgaans sprake van een back office functie. De financieel administratief medewerker heeft taken gericht op het controleren en bewerken van dagboeken, subadministraties en de daarmee verbonden taken. Bij MKB-bedrijven verricht deze medewerker ook werkzaamheden voor de invordering van facturen.

Bijzonderheden

De opleidingen FAM (niv 3), junior assistent accountant (niv 4) en bedrijfsadminstrateur (niv4) starten gezamenlijk in het eerste leerjaar. In de loop van dit jaar wordt het uitstroomprofiel bepaald.  Voor studenten met een HAVO-diploma is er een speciaal maatwerkprogramma mogelijk. De opleidingsduur kan daardoor aanmerkelijk verkort worden.

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen.
Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten: € 1.155,-.
Het cursusgeld voor BBL studenten is € 582,-.

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 561,- (BOL) | ca. € 461,- (BBL)
- Leerjaar 2 ca. € 376,- (BOL) | ca. € 371,- (BBL)
- Leerjaar 3 ca. € 366,- (BOL) | ca. € 381,- (BBL)

Niet opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 7,- (BOL & BBL)
- Leerjaar 2 ca. € 7,- (BOL & BBL)
- Leerjaar 3 ca. € 7,- (BOL & BBL)

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten

 Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: De heer A. Damen
E-mail: a.damen@rocwb.nl

Competenties

Als financieel administratief medewerker (FAM) verricht je je werkzaamheden standvastig, pas je de regels en voorschriften toe op basis van je eigen vakkennis. Een FAM voert taken uit met een kritische houding en je vraagt je altijd alf of de informatie die je krijgt geautoriseerd, juist, volledig en tijdig is. Je controleert je eigen werk en dat van anderen systematisch en blijft dit geconcentreerd doen, ook als de werkomstandigheden minder gunstig zijn. Een FAM beschikt over cijfermatig inzicht en begrijpt waarom bepaalde handelingen verricht moeten worden. Je bent vaardig met (boekhoudkundige) software, hebt interesse in het vakgebied en je wil jezelf hierin blijven ontwikkelen.

Een FAM moet in staat zijn om zorgvuldig om te gaan met gegevens. Je werkt met vertrouwelijke bedrijfsinformatie en bent soms op de hoogte van privé gegevens. Er wordt van je verwacht dat je op integere wijze omgaat met de aan jou toevertrouwde informatie. Je bent je bewust van de gevolgen van niet toegepaste regelgeving voor het bedrijf. Van de FAM wordt verwacht dat je altijd integer bent en situaties goed kunt beoordelen.

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat? Aanmelden!
De opleiding is ook te volgen op Zoomvliet College, of bekijk alle opleidingen in de Studiekiezer.
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Financieel administratief medewerker

Crebo: 25139
Financieel administratief medewerker De financieel administratief medewerker is werkzaam op de administratie van een bedrijf of instelling. De werkzaamheden zijn primair intern gericht. Hoewel deze

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht