(Junior) accountmanager

Opleidingsinformatie

Met de opleidingen van Groothandel / Internationale Groothandel (IGH) kun je in zeer veel verschillende functies en bedrijven werken. Deze bedrijven kunnen zowel binnen als buiten Nederland actief zijn. Denk daarbij aan handelsondernemingen, groothandelsbedrijven, exportorganisaties, transportbedrijven en distributiecentra. Hierdoor heb je veel keuzemogelijkheden, als je na het behalen van je diploma een baan gaat zoeken.

Algemene informatie

Domein: Economie en administratie
Subdomein: Commerciële dienstverlening
Opleidingsduur: 3 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 4
Leerweg: BOL: 3 jaar
Afdeling: Groothandel / Internationale groothandel
Locatie: Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

In eerste instantie behandelen we alle stof die nodig is voor het beroep commercieel medewerker. Waar vullen we deze stof aan met relevante extra informatie voor het door jou gekozen beroep. Op kantoor houd je je bezig met commerciële activiteiten zoals telefonische verkoop, nieuwe klanten werven, klachtafhandeling en verstrekken van advies. Via ons studentenbedrijf Florijn Sales & Support (FS&S) leren we je op praktische wijze commerciële vaardigheden.

In de buitendienst werk je vooral buiten het kantoor, waarbij je veel persoonlijk contact hebt met en bij klanten. Vanuit de buitendienstfunctie kun je makkelijk doorstromen naar (junior) accountmanager. In die rol doe je voorstellen voor het marketing- en verkoopplan en voor de accountplannen. Verder heb je een ‘schakelfunctie’ tussen de klant/account en de interne organisatie, o.a. de commerciële binnendienst/verkoopafdeling.

Ben je echt ambitieus én commercieel aangelegd, dan kun je de stap maken naar vestigingsmanager. Je wordt dan opgeleid om te werken in een leidinggevende functie bij uiteenlopende bedrijfsformules in het grootbedrijf. Daar ben je o.a. verantwoordelijk voor alle bedrijfsprocessen en voor het behalen van een geplande omzet.

Zoek je graag de internationale kant van de handel op, dan is de opleiding Assistent Manager Internationale Handel een goede keus. Je wordt dan opgeleid om te werken in een in- en exporterende groothandel.

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
  • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Vervolg

Met het niveau 3 diploma commercieel medewerker kun je instromen bij verschillende niveau 4 opleidingen.
Met een niveau 4 diploma kun je doorstuderen aan een HBO opleiding.

Startmaand

augustus / september

Lesmethode

Een studiejaar bestaat uit 4 periodes van 8 of 9 weken. Een lesweek op school bevat ongeveer 27 klokuren aan geroosterde onderwijsactiviteiten. In alle studiejaren bestaat je lesweek uit een aantal vergelijkbare onderdelen. We maken onderscheid tussen:

  • Kerntaken en daarbij behorende werkprocessen behorende bij het beroep
  • Burgerschapscompetenties
  • Rekenvaardigheden
  • Nederlands
  • Engels
  • Stage
>

Elke periode werk je gedurende een week aan een groot project. Dit project heeft te maken met een kerntaak waar je ook in de beroepspraktijk mee te maken kunt krijgen. In de projectweek krijg je dan ook in de rol van Commercieel medewerker een opdracht van je leidinggevende (docent) om iets uit te zoeken, iets te organiseren, iets voor te bereiden. Je werkt daar meestal in een team aan. Met dit team heb je werkoverleg, maak je een projectplanning voor de gehele week en ga je aan de slag om de opdracht uit te voeren. Het project wordt meestal afgesloten met een presentatie. Zowel de uitwerking van het project als de manier waarop je aan het project gewerkt hebt, worden beoordeeld.

Stage

Je kunt stage gaan lopen bij bedrijven die opereren op de business-to business markt. Hiermee wordt bedoeld dat je stagebedrijf verkoopt of diensten levert aan andere bedrijven. Een stagebedrijf moet goedgekeurd zijn door de stichting beroepsonderwijs en bedrijfsleven (s-bb). Indien een door jou gewenst bedrijf nog geen goedkeuring heeft kan er een keuring aangevraagd worden.

De Commercieel Medewerker loopt één keer een half schooljaar stage (in leerjaar 2), de Junior Accountmanager, de Vestigingsmanager en de Assistent Manager Internationale Handel lopen twee keer een half schooljaar stage (in leerjaar 2 én leerjaar 3). Tijdens de stage werk je mee binnen het bedrijf en voer je een aantal opdrachten uit voor school.

Studievoortgang

Je wordt bij studieonderdelen (bv. projecten, lessen of trainingen) regelmatig beoordeeld. Welke resultaten heb je bereikt en hoe succesvol is je manier van werken? Denk aan 0-metingen, ontwikkelingsgerichte toetsen, stage-opdrachten, voortgangstoetsen, diagnostische toetsen.

Deze beoordelingen zijn allemaal bedoeld om je ontwikkeling te ‘meten’ en om te kijken waar het beter kan. Bij ieder studieonderdeel word je vooraf verteld wat er van je wordt verwacht. Je bent op de hoogte van alles wat je moet doen (bewijslast) en aan welke eisen deze bewijslast moet voldoen.

Wanneer je werk is beoordeeld, krijg je feedback op je prestatie: wat is er goed en wat kan beter. Je probeert daarna zelf vast te stellen wat je al goed kan, op welke punten je nog kunt verbeteren en hoe je dat gaat doen. Dit noemen we ontwikkelingsgerichte beoordeling.

Certificaten

Werkgebied

Bijzonderheden

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen.
Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten: € 1.155,-.

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 489,-
- Leerjaar 2 ca. € 379,-
- Leerjaar 3 ca. € 199,-

Niet opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 7,-
- Leerjaar 2 ca. € 7,-
- Leerjaar 3 ca. € 7,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: De heer E. Lockefeer
E-mail: e.lockefeer@rocwb.nl

Competenties

De onderliggende competenties zijn:
Analyseren, formuleren en rapporteren, gedrevenheid en ambitie tonen, instructies en procedures opvolgen, kwaliteit leveren, ondernemend en commercieel handelen, onderzoeken, op de behoeften en verwachtingen van de "klant" richten, overtuigen en beïnvloeden, plannen en organiseren, presenteren, samenwerken en overleggen, vakdeskundigheid toepassen,

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat? Aanmelden!
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

(Junior) accountmanager

Crebo: 25132
(Junior) accountmanager De (junior) accountmanager werkt zowel in het midden- en kleinbedrijf (MKB) als in het grootbedrijf in een business-to-business setting. Hij is veelal onderweg

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht