Verkoper

Opleidingsinformatie

Het contact met de klant staat bij jou voorop, zowel bij het voeren van een verkoopgesprek als bij het afrekenen.    

Algemene informatie

Domein: Handel en ondernemerschap
Subdomein: Detailhandel en groothandel
Opleidingsduur: 2 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 2
Leerweg: BBL: 2 jaar | BOL: 2 jaar
Afdeling: MBObasis
Locatie: Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

Je houdt van winkelen, van de spullen die er te koop worden aangeboden en vindt het leuk om met mensen om te gaan. Maak er werk van! Doe de opleiding Verkoper.

Wat leer je?
De opleiding bestaat uit de volgende kerntaken: 

 • Ontvangen en verwerken van goederen 
 • Verkopen en verlenen van service
 • Afhandelen van verkoop transacties
>
Naast het werken aan kerntaken word je ook getraind of ondersteund op het gebied van Nederlands, Engels, Burgerschapscompetenties en Informaticavaardigheden.

Beroepshouding
Al onze detailhandelsopleidingen zijn beroepsgericht. We gaan uit van jouw kennis en vaardigheden; daarmee leiden we je op tot een beginnende beroepsbeoefenaar. Maar die kennis en vaardigheden staan niet op zichzelf. De juiste beroepshouding en het vermogen om mee te groeien met de ontwikkelingen in je beroep zijn minstens zo belangrijk. Veel lesstof wordt dan ook in projectvorm aangeboden, waarvoor de praktijk van het vak centraal komt te staan.

Deze niveau-2 opleiding kan ook versneld in 1,5 jaar worden afgerond.

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

 • Je hebt een vmbo-diploma behaald (voorheen lbo, vbo of mavo), of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen, of
 • Je hebt een diploma van de entreeopleiding.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

De intake bestaat uit een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek wordt o.a. het Digitaal Doorstroom Dossier doorgenomen.

Vervolg

Je toekomstige job…
Als verkoper werk je in een winkel. Dit kunnen winkels in allerlei branches zijn, zoals een modezaak, een supermarkt, een sportzaak, een drogisterij enz. Het contact met de klant staat bij jou voorop, zowel bij het voeren van een verkoopgesprek als bij het afrekenen. Je gaat met klanten om, adviseert hen en handelt eventuele klachten af. Om je klanten goed te helpen, is het belangrijk dat je veel kennis hebt van de producten die je verkoopt. Daarom moet je op de hoogte zijn van de nieuwste producten, de kwaliteit en de bruikbaarheid. Ook zit je soms aan de kassa en pak je cadeautjes in. Als verkoper controleer je ook de voorraad en neem je de artikelen van de leveranciers in ontvangst. Je kijkt of alles klopt en bergt het vervolgens netjes op. Dat kan in de schappen zijn, aan de rekken of op de toonbank: dat hangt ervan af in wat voor winkel je werkt. Verder zorg je ervoor dat de winkel schoon en opgeruimd is. Veel taken voer je zelfstandig uit, aansturing krijg je van de afdelingsmanager of ondernemer.

Startmaand

1 september 2018

Lesmethode

Je opleiding in vogelvlucht:
Binnen het competentiegericht onderwijs wordt de lesstof op de onderstaande wijze aangeboden:

 • Instructielessen:
  Tijdens het werken in de praktijk zal je je ervan bewust worden dat je vakspecialistische kennis nodig hebt om te kunnen functioneren. Deze kennis wordt je aangereikt tijdens de instructielessen zodat je inzicht krijgt in de theorie achter de taken die je als beginnend beroepsbeoefenaar moet uitvoeren.
 • Projecten:
  Je werkt in groepjes en individueel gedurende een aantal weken verschillende opdrachten uit, bijvoorbeeld op het gebied van vestigingsplaatsonderzoek en opdrachten in het kader van winkelpraktijk.
 • Simulatie/ trainingen:
  In ons projectlokaal waarin een winkelruimte is ingericht worden onder andere verkoopgesprekken geoefend en diverse trainingen gegeven waaronder een kassatraining, inpaktraining etc.
 • Excursies en onderzoeken:
 • Beroepspraktijkvorming:
  Je loopt tijdens de opleiding elk schooljaar stage in het bedrijfsleven om het hele proces van commercieel handelen te leren kennen. Je leert dan hoe je allerlei beroepsvaardigheden in de praktijk toe kunt passen. In het eerste leerjaar van je opleiding loop je twee dagen per week stage en ga je drie dagen per week naar school. In het tweede leerjaar heb je een blokstage van tien weken aan het einde van het jaar.
>
Opleidingstrajecten:
BOL: Theorie en praktijk worden geïntegreerd aangeboden. Je komt 3 dagen per week naar school en 2 dagen in de week loop je stage. Aan het einde van de opleiding heb je een blokstage van 10 weken.
BBL: De beroepsbegeleidende leerweg (BBL) betekent dat je ´´n dag per week naar school gaat voor de noodzakelijke theoretische kennis.

Gedurende de totale duur van de opleiding werk je minimaal 24 uur per week in een bedrijf waar je, onder begeleiding van een praktijkopleider, het vak leert. Voor de beroepspraktijkvorming (BPV) moet je zelf een gekwalificeerde BPV-plaats zoeken.

Stage

Studievoortgang

Certificaten

Werkgebied

Je houdt van winkelen, van de spullen die er te koop worden aangeboden en vindt het leuk om met mensen om te gaan. Maak er werk van! Doe de opleiding Verkoper.

Je toekomstige job?
Als verkoper werk je in een winkel. Dit kunnen winkels in allerlei branches zijn, zoals een modezaak, een supermarkt, een sportzaak, een drogisterij enz. Het contact met de klant staat bij jou voorop, zowel bij het voeren van een verkoopgesprek als bij het afrekenen. Je gaat met klanten om, adviseert hen en handelt eventuele klachten af. Om je klanten goed te helpen, is het belangrijk dat je veel kennis hebt van de producten die je verkoopt. Daarom moet je op de hoogte zijn van de nieuwste producten, de kwaliteit en de bruikbaarheid. Ook zit je soms aan de kassa en pak je cadeautjes in. Als verkoper controleer je ook de voorraad en neem je de artikelen van de leveranciers in ontvangst. Je kijkt of alles klopt en bergt het vervolgens netjes op. Dat kan in de schappen zijn, aan de rekken of op de toonbank: dat hangt ervan af in wat voor winkel je werkt. Verder zorg je ervoor dat de winkel schoon en opgeruimd is. Veel taken voer je zelfstandig uit, aansturing krijg je van de afdelingsmanager of ondernemer.

Mocht je nog niet willen gaan werken dan heb je met je diploma Verkoper een goede basis gelegd voor een vervolgstudie. Veel van onze leerlingen kiezen voor de vervolgstudie op niveau 3 Verkoopspecialist of op niveau 4 Ondernemer Detailhandel. Met je diploma Verkoper mag je naar leerjaar 2 van Retail Management niveau 3-4. Je kunt ook bij P3transfer avondcursussen volgen of doorstuderen via de BeroepsBegeleidende Leerweg (BBL) op het Florijn College.

Bijzonderheden

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen.
Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten: € 1.155,-.
Het cursusgeld voor BBL studenten is € 240,-.

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 472,- (BOL) | ca. € 169,- (BBL)
- Leerjaar 2 ca. € 472,- (BOL) | ca. € 169,- (BBL)

Niet opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 7,-
- Leerjaar 2 ca. € 7,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten

 Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: De heer J. Kolen
E-mail: j.kolen@rocwb.nl

Competenties

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat? Aanmelden!
De opleiding is ook te volgen op Zoomvliet College, of bekijk alle opleidingen in de Studiekiezer.
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Verkoper

Crebo: 25167
Verkoper De verkoper is klantgericht en servicegevoelig en kan zich snel inleven in de klant om op de klantbehoefte in te springen. Hij combineert zijn open houding met

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht