Ondernemer Retail

Opleidingsinformatie

De ondernemer retail is een echte duizendpoot, die leiding geeft aan een zelfstandige onderneming.

Algemene informatie

Domein: Handel en ondernemerschap
Subdomein: Detailhandel en groothandel
Opleidingsduur: 3 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 4
Leerweg: BOL: 3 jaar
Afdeling: Retail
Locatie: Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

Wat leer je? De opleiding bestaat uit de volgende kerntaken:

 • Start een retailonderneming
 • Richt de retailonderneming in
 • Geeft strategisch leiding aan de retailonderneming
 • Geeft operationeel leiding aan de retailonderneming
 • Voert operationele activiteiten in de retail uit
>

Naast het werken aan kerntaken wordt er ook aandacht besteed aan de vakken Nederlands, Engels, Rekenen Burgerschapscompetenties en Informaticavaardigheden.

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

 • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
 • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Vervolg

Lijkt het jou leuk om een eigen zaak te starten met eigen verantwoordelijkheden, op het gebied van winkelinrichting, personeel en verkoop? Nou dat kan! Of ben je op zoek naar een opleiding waar een goede commerciële basis gelegd wordt voor het doorstuderen aan het HBO? Met onze opleiding Ondernemer Retailligt de wereld aan je voeten.

Startmaand

augustus / september

Lesmethode

Theorie en praktijk worden geïntegreerd aangeboden.

 

Stage

Tijdens je opleiding loop je twee keer een half jaar stage. De eerste keer bij de start van het tweede leerjaar . De tweede stage helemaal aan het eind van je opleiding.

Studievoortgang

Je opleiding in vogelvlucht:

Deze beroepsopleiding bestaat uit een beroepskwalificatie en twee of drie keuzedelen. Je start met een algemene commerciële opleiding, die je voorbereidt op het bedrijfsleven. In leerjaar 2 kun je je specialiseren in een bepaalde branche met behulp van de aangeboden keuzedelen. De lesstof wordt in modules van steeds 8 weken aangeboden. Op deze manier is individueel versnellen of vertragen mogelijk. De modules worden aangeboden met de volgende werkvormen:

 • Instructielessen: Tijdens het werken in de praktijk zul je je ervan bewust worden dat je vakspecialistische kennis nodig hebt om te kunnen functioneren. Deze kennis wordt je aangereikt tijdens de instructielessen zodat je inzicht krijgt in de theorie achter de taken die je als beginnend beroepsbeoefenaar moet uitvoeren.
 • Projecten: Je werkt in groepjes en individueel gedurende een aantal weken verschillende opdrachten uit, bijvoorbeeld op het gebied van vestigingsplaatsonderzoek en opdrachten in het kader van winkelpraktijk.
 • Excursies en onderzoeken
 • Beroepspraktijkvorming: Je loopt tijdens de opleiding elk schooljaar stage in het bedrijfsleven om het hele proces van commercieel handelen te leren kennen. Je leert dan hoe je allerlei beroepsvaardigheden in de praktijk toe kunt passen.

  Al onze detailhandelsopleidingen zijn beroepsgericht. We gaan uit van jouw kennis en vaardigheden; daarmee leiden we je op tot een beginnende beroepsbeoefenaar. Maar die kennis en vaardigheden staan niet op zichzelf. De juiste beroepshouding en het vermogen om mee te groeien met de ontwikkelingen in je beroep zijn minstens zo belangrijk.
>

Certificaten

Werkgebied

Je toekomstige job?

De ondernemer is een echte duizendpoot, die leiding geeft aan een zelfstandige onderneming. Voor het voeren van een goed beleid stelt hij een ondernemingsplan op met alle ideeën, gegevens en cijfers die van belang kunnen zijn. Hij formuleert het beleid op het gebied van commercie, financiën, organisatie, personeel en logistiek. Met de verzorging van zijn winkel, assortimentskeuze, persoonlijk contact met de klant en een goede serviceverlening zorgt hij voor klantenbinding en het behalen van goede omzetresultaten. De ondernemer voert de werkzaamheden op de werkvloer zelf uit en wordt daarbij soms ondersteund door medewerkers. Deze medewerkers begeleidt, stimuleert en motiveert hij, om als vakman in het vakgebied werkzaam te zijn. Hij zorgt verder voor een netwerk om zijn positie op de markt te versterken en onderhoudt hiervoor contacten met verschillende relaties binnen het werkveld.

Bijzonderheden

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen.
Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten: € 1.155,-.

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 384,-
- Leerjaar 2 ca. € 484,-
- Leerjaar 3 ca. € 484,-

Niet opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 7,-
- Leerjaar 2 ca. € 7,-
- Leerjaar 3 ca. € 7,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Afdeling Retail
E-mail: retail@rocwb.nl

Competenties

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat? Aanmelden!
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Ondernemer retail

Crebo: 25166
Ondernemer retail

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht