Eerste verkoper

Opleidingsinformatie

Als eerste verkoper heb je ruime kennis van het assortiment. Je presenteert de producten op een aantrekkelijke manier en kunt de klant goed adviseren.

Algemene informatie

Domein: Handel en ondernemerschap
Subdomein: Detailhandel en groothandel
Opleidingsduur: 2 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 3
Leerweg: BBL: 2 jaar | BOL: 2 jaar
Afdeling: Retail
Locatie: Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

Wat leer je?
De opleiding kent de volgende kerntaken:

  • Verzorgt goederenstroom en winkelpresentatie
  • Optimaliseert verkoop
  • Geeft uitvoering aan verkoopactiviteiten
  • Geeft leiding aan een verkoopteam
>

Naast het werken aan kerntaken wordt er ook aandacht besteed aan de vakken  Nederlands, Engels, Rekenen, Burgerschapscompetenties en Informaticavaardigheden.

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

  • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
  • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Voor een bbl-opleiding heb je een baan nodig bij een erkend leerbedrijf. Je werkt daar minimaal 20 tot 24 uur per week en je bent zelf verantwoordelijk om een leerbedrijf te vinden. Uiterlijk op 31 december van het jaar dat je gestart bent met je opleiding, moet je een leerbedrijf gevonden hebben. Als je denkt dat dit niet lukt, kun je jezelf ook inschrijven voor een bol-opleiding.

Vervolg

Na het behalen van je niveau 3 diploma kun je doorstromen naar een niveau 4 opleiding of gaan werken.

Startmaand

augustus / september

Lesmethode

De beroepsbegeleidende leerweg (BBL) betekent dat je één dag per week naar school gaat voor de noodzakelijke theoretische kennis.

Gedurende de totale duur van de opleiding werk je minimaal 24 uur per week in een bedrijf waar je, onder begeleiding van een praktijkopleider, het vak leert. Voor de beroepspraktijkvorming (BPV) moet je zelf een gekwalificeerde BPV-plaats zoeken.

De beroepsopleidende leerweg (BOL) betekent dat je vijf dagen per week naar school gaat voor de noodzakelijke theoretische kennis.

Gedurende de totale duur van de opleiding loop je een half jaar stage in een bedrijf waar je, onder begeleiding van een praktijkopleider, het vak leert. Voor de beroepspraktijkvorming (BPV) moet je zelf een gekwalificeerde BPV-plaats zoeken.

Stage

Tijdens je opleiding loop je een halfjaar stage.

Studievoortgang

Je opleiding in vogelvlucht:

Deze beroepsopleiding bestaat uit een beroepskwalificatie en drie keuzedelen.
Je start met een algemene commerciële opleiding, die je voorbereidt op het bedrijfsleven. In leerjaar 2 kun je je specialiseren in een bepaalde branche met behulp van de aangeboden keuzedelen .  De lesstof wordt in modules van steeds 8 weken aangeboden . Op deze manier is individueel versnellen of vertragen mogelijk. De modules worden aangeboden met de volgende werkvormen:

Instructielessen: Tijdens het werken in de praktijk zul je je ervan bewust worden dat je vakspecialistische kennis nodig hebt om te kunnen functioneren. Deze kennis wordt je aangereikt tijdens de instructielessen zodat je inzicht krijgt in de theorie achter de taken die je als beginnend beroepsbeoefenaar moet uitvoeren.

  • Projecten: Je werkt in groepjes en individueel gedurende een aantal weken verschillende opdrachten uit, bijvoorbeeld op het gebied van vestigingsplaatsonderzoek en opdrachten in het kader van winkelpraktijk.
  • Excursies en onderzoeken
  • Beroepspraktijkvorming: Je loopt tijdens de opleiding stage in het bedrijfsleven om het hele proces van commercieel handelen te leren kennen. Je leert dan hoe je allerlei beroepsvaardigheden in de praktijk toe kunt passen.
>

Al onze retail-detailhandelsopleidingen zijn beroepsgericht. We gaan uit van jouw kennis en vaardigheden; daarmee leiden we je op tot een beginnende beroepsbeoefenaar. Maar die kennis en vaardigheden staan niet op zichzelf. De juiste beroepshouding en het vermogen om mee te groeien met de ontwikkelingen in je beroep zijn minstens zo belangrijk.

Certificaten

Werkgebied

Als eerste verkoper ben je gemakkelijk in de omgang met mensen en heb je een zeer ruime kennis van het assortiment. Je presenteert de producten op een aantrekkelijke manier en kunt de klant goed adviseren. Vanuit je specialisme stuur je medewerkers aan bij het voeren van verkoopgesprekken en presentaties. Naast deze werkzaamheden coördineer je het proces van ontvangst en opslag van goederen en de afhandeling van de verkoop. Je hebt  oog voor wat er gebeurt op de winkelvloer. Je begeleidt nieuwe medewerkers, (aankomend) verkopers en BPV-ers.

Een eerste verkoper heb je een helicopterview met een allroundinstelling: je kijkt wat er gedaan moet worden, wat er gebeurt en hoe het gebeurt. Je werkt mee, maar verplaatst je wanneer nodig in de rol van leidinggevende, probleemoplosser of assistent van jouw leidinggevende.

Bijzonderheden

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen.
Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten: € 1.155,-.
Het cursusgeld voor BBL studenten is € 582,-.

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 384,- (BOL) | € 384,- (BBL)
- Leerjaar 2 ca. € 234,- (BOL) | € 384,- (BBL)

Niet opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 7,- (BOL & BBL)
- Leerjaar 2 ca. € 7,- (BOL & BBL)

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten

 Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Afdeling Retail
E-mail: retail@rocwb.nl

Competenties

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat? Aanmelden!
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Eerste verkoper

Crebo: 25153
Eerste verkoper Binnen de verkoopberoepen kenmerkt de eerste verkoper zich als een meewerkend voorman. Hij is werkzaam binnen food en non-food. Naast de winkelwerkzaamheden gee

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht