Medewerker Marketing & Communicatie

Opleidingsinformatie

Als medewerker marketing en communicatie word je belast met de vraag met welke producten of diensten je op de markt moet komen, tegen welke prijzen deze producten aangeboden moeten worden, welke verkooppunten geselecteerd moeten worden en hoe je deze producten bekend gaat maken bij de doelgroep.

Algemene informatie

Domein: Economie en administratie
Subdomein: Commerciële dienstverlening
Opleidingsduur: 3 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 4
Leerweg: BOL: 3 jaar
Afdeling: Marketing, Communicatie & Evenementen
Locatie: Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

Als medewerker marketing en communicatie word je belast met de vraag met welke producten of diensten je op de markt moet komen, tegen welke prijzen deze producten aangeboden moeten worden, welke verkooppunten geselecteerd moeten worden en hoe je deze producten bekend gaat maken bij de doelgroep.
Kortom: hoe ga je de promotie van je producten aanpakken? Daarnaast moet je ook allerlei berekeningen maken. Denk hierbij aan kostprijsberekeningen, winstberekeningen en statistische verwerkingen.

Wie de doelgroep van het product is en hoe je deze kan bereiken, onderzoek je door van tevoren een marktonderzoek te doen. Zijn er misschien verschuivingen te constateren als we kijken naar de toekomst?

Ook leer je teksten redigeren, websites onderhouden en verbeteren en omgaan met de pers.

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

 • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
 • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Vervolg

Verder leren aan het HBO
Je wordt opgeleid voor medewerker marketing en communicatie. Natuurlijk kun je met deze opleiding opzoek naar een baan in het bedrijfsleven, maar uit ervaring is gebleken dat de meeste alumni doorstuderen aan het HBO. 
Dit diploma vormt een prima startkwalificatie voor een studie aan het HBO. Je kunt hierbij denken aan Commerciële Economie, Marketing Management, HBO Communicatie, Leisure Management, Hogere Hotelschool enz.

Startmaand

Augustus / September

Lesmethode

BOL-opleiding
Het beroepsprofiel en de daaruit voortvloeiende beroepsspecifieke onderdelen zijn uitgangspunt voor de inhoud van het leerproces en de vormgeving daarvan. De vormgeving berust op het principe van vakkenintegratie, het principe van thematische werken en het principe van competentieleren.

Daarbij wordt gewerkt volgens het principe van afnemende sturing en toenemende complexiteit. Dat vraagt om steeds ingewikkelder opdrachten, die uitgevoerd moeten kunnen worden in een situatie die overeenkomt met de beroepspraktijk. Om de praktijkgerichte opdrachten uit te kunnen voeren, krijgen de studenten daarom in klassikale lessen de vakkennis en vaardigheidstrainingen aangeboden die ze nodig hebben voor de uitvoering van die opdrachten. Dat betekent leren vanuit de vragen en de opdrachten waarvoor het beroep  marketing-/communicatiemedewerker opleid en dat betekent dat er steeds meer beroep gedaan wordt op het zelfstandig aanpakken van die vragen en opdrachten. Op die manier ontwikkel je het vermogen om  steeds ingewikkeldere taken en opdrachten in de praktijk adequaat uit te voeren.

Stage

Leerjaar 2: drie dagen per week van september tot en met januari (ongeveer 340 uren)
Leerjaar 3: vijf dagen per week van februari tot en met juni (660 uren)

Studievoortgang

Je opleiding in vogelvlucht:

Deze beroepsopleiding bestaat uit een beroepskwalificatie en twee of drie keuzedelen.
Je start met een algemene commerciële opleiding, die je voorbereidt op het bedrijfsleven. In leerjaar 2 ga je je specialiseren richting marketing en communicatie.

De lesstof wordt in modules van steeds 8 weken aangeboden. Op deze manier is individueel versnellen of vertragen mogelijk. De modules worden aangeboden met de volgende werkvormen:

 • Instructielessen: Tijdens het werken in de praktijk zul je je ervan bewust worden dat je vakspecialistische kennis nodig hebt om te kunnen functioneren. Deze kennis wordt je aangereikt tijdens de instructielessen zodat je inzicht krijgt in de theorie achter de taken die je als beginnend beroepsbeoefenaar moet uitvoeren.
 • Projecten: Je werkt in groepjes en individueel gedurende een aantal weken verschillende opdrachten uit, bijvoorbeeld op het gebied van zakelijke en publieke evenementen.
 • Excursies en onderzoeken
 • Beroepspraktijkvorming: Je loopt tijdens de opleiding stage in het bedrijfsleven om het hele proces van marketing en communicatie te leren kennen. Je leert dan hoe je allerlei beroepsvaardigheden in de praktijk toe kunt passen.
>

Certificaten

Op het mbo wordt m.i.v. 2016-2017 niet meer gewerkt met certificaten, maar met keuzedelen. Deze keuzedelen worden vermeld op het diploma. Later in de opleiding zal een overzicht van mogelijke keuzes kenbaar gemaakt worden, te denken valt aan keuzedeel ondernemen en/of voorbeiding HBO. Ook is het mogelijk tijdens deze opleiding deel te nemen aan het externe examen NIMA oriëntatie.

Werkgebied

Je kunt hierbij denken aan een startersfunctie op een marketing en/of communicatieafdeling in het midden- en kleinbedrijf. Ook een baan bij communicatie / reclamebureaus of marktonderzoekbureaus ligt voor je in het verschiet.

Bijzonderheden

LET OP: Je schrijft je in voor Medewerker Marketing, Communicatie en Evenementen (niveau 4, BOL).

Een tweede moderne vreemde taal (Duits of Frans) is verplicht.

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen..
Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten: € 1.155,-.

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 331,-
- Leerjaar 2 ca. € 331,-
- Leerjaar 3 ca. € 331,-

Niet opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 7,-
- Leerjaar 2 ca. € 7,-
- Leerjaar 3 ca. € 7,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten

Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: De heer J. Boons
E-mail: j.boons@rocwb.nl

Competenties

Competenties zijn samengesteld uit kennis, vaardigheden en eigenschappen.
Voor deze opleiding zijn de volgende competenties van belang:

 • Plannen en organiseren
 • Samenwerken
 • Communicatieve vaardigheden
 • Creativiteit
 • Initiatief tonen
 • Flexibiliteit
>

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat? Aanmelden!
De opleiding is ook te volgen op Zoomvliet College,Johan Cruyff College, of bekijk alle opleidingen in de Studiekiezer.
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Medewerker marketing en communicatie

Crebo: 25148
Medewerker marketing en communicatie De medewerker marketing en communicatie heeft o.a. een accurate werkhouding, denkt marktgericht c.q. vanuit de opdrachtgever, is proactief, improviseert zo nodi

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht