Klantmedewerker FinanciŽle Dienstverlening

Opleidingsinformatie

Je hebt inzicht in financiële kengetallen en leert alles wat je moet weten/kunnen voor een functie bij een verzekeringsmaatschappij, bank of assurantiekantoor.


Algemene informatie

Domein: Economie en administratie
Subdomein: Administratieve dienstverlening
Opleidingsduur: 3 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 4
Leerweg: BOL: 3 jaar
Afdeling: Juridische en financiele dienstverlening
Locatie: Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

De opleiding financiële dienstverlening is opgebouwd uit kerntaken en werkprocessen. Je wordt opgeleid voor een baan bij een bank of verzekeraar of bij een intermediair op het gebied van bank en verzekeringen.

De opleiding bestaat uit vier uitstroomprofielen, namelijk:

 • Klantmedewerker bancaire diensten
 • Klantmedewerker inkomen
 • Klantmedewerker schadeverzekeringen
 • Klantmedewerker vermogen
>

Naast kennis over financiële zaken, verzekeringen e.d., leer je hoe je op een juiste wijze een klant te woord moet staan en leer je een goede beroepshouding. Naast examens op school, is het sterk aan te raden om één of meerdere WFT-examens te behalen. Dit zijn externe examens op het gebied van financiële dienstverlening.

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

 • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
 • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Vervolg

Startmaand

September

Lesmethode

Wat leer je?
De opleiding financiële dienstverlening werkt met het concept van competentiegericht leren. Dit betekent dat er gewerkt gaat worden aan zes kerntaken:
 • adviseren en verkopen van particuliere financieringen
 • adviseren en verkopen van eenvoudige particuliere creditgelden
 • adviseren en verkopen van schadeverzekeringen en eenvoudige levensverzekeringen
 • adviseren en verkopen van particuliere betalingsverkeerproducten
 • beoordelen en accepteren van verzekeringen
 • afhandelen van schades en claims

>
NB: De deelnemers aan de opleiding oriënteren zich op veel aspecten van de financiële dienstverlening. Zij kunnen met deze opleiding het niveau van een aantal opleidingsmodules van de Wet Financiële Dienstverlening halen, te weten -Basisopleiding Financiële Dienstverlening´, -Consumptief krediet´ en -Schadeverzekeringen Particulieren´, -Schadeverzekeringen Bedrijven´, "Inkomensverzekeringen" en of "Vermogen".
 
Je leermethode:
De beroepsopleidende leerweg (BOL) betekent dat je een volledige week naar school gaat. Ongeveer een derde van de opleidingsduur breng je door op een beroepspraktijkplaats. Het gaat er niet alleen om dat je er "vakmanschap" leert, maar ook dat je leert omgaan met de normen en waarden die bij het beroep een rol spelen.

Stage

Praktijkonderdelen:

 • Praktijksimulatie
 • Excursies en onderzoeken
 • Beroepspraktijk: je leert en werkt in het bedrijfsleven of bij een instelling. Je leert hoe je allerlei beroepsvaardigheden in de praktijk toe kunt passen.
>

Studievoortgang

Vier maal per jaar krijg je een resultatenoverzicht; hier vind je de cijfers van voortgangstoetsen en vanaf leerjaar 2 ook van examens. Daarnaast word je beoordeeld op je beroepshouding, aan de hand van een aantal competenties. Dit is bedoeld om je inzicht te geven in de ontwikkeling van je beroepshouding; door de beoordeling word je duidelijk waar je leerpunten nog liggen. In gesprek met je studieloopbaanbegeleider wordt bekeken hoe je aan deze leerpunten kunt werken. Elke periode krijg je aan de hand van de resultaten aan studieadvies, dit varieert van:

 • Gaat goed, ga zo door
 • Gaat (nog) niet goed genoeg, het kan zijn dat je studievertraging oploopt
 • Gaat niet goed, moet verbeteren om door te kunnen met de opleiding
>

Certificaten

Diploma:
De opleiding wordt afgesloten door een of meerdere examens. Tijdens de opleiding wordt de studievoortgang bewaakt door het toetsen van competenties. Dit betekent dat de ontwikkeling van kennis, inzicht, houding en vaardigheden doorlopend wordt gevolgd. Ook kun je deelnemen aan externe WFT (Wet Financieel Toezicht) examens, die van belang zijn om in de toekomst in deze branche aan de slag te kunnen.

Werkgebied

In de commerciële dienstverlening is het belangrijk om klantgericht te denken: je moet je constant afvragen wat de klant van je verwacht en hoe je het best op zijn behoeften kunt inspelen. En dat allemaal om een ´dienst op maat´ te leveren. Dit geldt ook voor het bank- en verzekeringswezen. Hier draait alles om diensten op het gebied van geld- en verzekeringszaken, zoals adviezen over hypotheken, levensverzekeringen, beleggingsvormen, vreemde valuta en reizen. Uiteraard leer je alles wat je moet weten en kunnen voor een functie bij een verzekeringsmaatschappij, bank, assurantietussenpersoon, kleine en grote verzekeringskantoren of bij financiële adviesbureaus op gebied van hypotheken, sparen en beleggen en pensioenen. Je leert onder meer hoe je op een commerciële en klantvriendelijke manier met cliënten omgaat.

Bijzonderheden

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen.
Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten: € 1.155,-.

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 721,-
- Leerjaar 2 ca. € 721,-
- Leerjaar 3 ca. € 371,-

Niet opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 7,-
- Leerjaar 2 ca. € 7,-
- Leerjaar 3 ca. € 7,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten

 Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: Mevrouw K. Kort
E-mail: k.kort@rocwb.nl

Competenties

Belangrijke competenties:

 • behoeften kunnen analyseren
 • cliënten kunnen informeren en adviseren
 • gesprek kunnen voeren rondom het afsluiten van een verkooptransactie
 • gebruik kunnen maken van informatie- en communicatietechnologie
 • schades en claims kunnen accepteren of afwijzen
 • kunnen beheren van relaties
 • klantgericht kunnen handelen
>

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat? Aanmelden!
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Adviseur Bancaire Diensten

Crebo: 25141
Adviseur Bancaire Diensten De adviseur bancaire diensten is werkzaam in de front-office van een bank. Hij richt zich op particuliere klanten en adviseert over financieringsvraagstukken aa

Adviseur Inkomensverzekeringen

Crebo: 25142
Adviseur Inkomensverzekeringen De adviseur inkomen is werkzaam bij een bank, verzekeraar of financieel intermediair. Hij richt zich voornamelijk op zakelijke klanten met een collectief contra

Adviseur Schadeverzekeringen

Crebo: 25143
Adviseur Schadeverzekeringen De adviseur schadeverzekeringen is werkzaam bij een verzekeraar of financieel intermediair. Hij richt zich op particuliere klanten en zakelijke klanten. Centraa

Adviseur Vermogen

Crebo: 25144
Adviseur Vermogen De adviseur vermogen is werkzaam bij een bank, verzekeraar of financieel intermediair. Hij richt zich voornamelijk op particuliere klanten en klein zakelijk waa

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht