Medewerker Evenementenorganisatie

Opleidingsinformatie

In deze opleiding ga je aan de slag met het ontwikkelen van evenementen. Zowel de zakelijke als de publieke evenementen komen aan bod.

Algemene informatie

Domein: Economie en administratie
Subdomein: Commerciële dienstverlening
Opleidingsduur: 3 jaar
Opleidingsniveau: Niveau 4
Leerweg: BOL: 3 jaar
Afdeling: Marketing, Communicatie & Evenementen
Locatie: Breda

Opleidingsinformatie

Inhoud

In deze opleiding ga je aan de slag met het ontwikkelen van evenementen. Zowel de zakelijke als de publieke evenementen komen aan bod.
Je maakt kennis met de functie en werkzaamheden van een evenementenmanager.

Programmering, locatiekeuze, inrichting en techniek komen uitgebreid ter sprake.

Ook leer je begrotingen opstellen en risico-inventarisaties maken. En last but not least kom je natuurlijk in aanraking met de wet- en regelgeving betreffende evenementenorganisatie.

Eisen

Dit zijn de minimale toelatingseisen:

 • Je hebt een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg (voorheen lbo, vbo of mavo diploma), of
 • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (mbo niveau 2) in eenzelfde beroep- of beroepencategorie, of
 • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen.

Meer informatie over het toelatingsrecht vind je hier.

Vervolg

Verder leren aan het HBO
Je wordt opgeleid voor medewerker evenementenorganisatie. Natuurlijk kun je met deze opleiding opzoek naar een baan in de evenementenbranche, maar uit ervaring is gebleken dat de meeste alumni doorstuderen aan het HBO. Je diploma vormt een prima startkwalificatie voor een studie aan het HBO. Je kunt hierbij denken aan Commerciële Economie, Marketing Management, HBO Communicatie, Leisure Management, Hogere Hotelschool enz.


Startmaand

Augustus / September

Lesmethode

BOL-opleiding
Het beroepsprofiel en de daaruit voortvloeiende beroepsspecifieke onderdelen zijn uitgangspunt voor de inhoud van het leerproces en de vormgeving daarvan. De vormgeving berust op het principe van vakkenintegratie, het principe van thematische werken en het principe van competentieleren.

Daarbij wordt gewerkt volgens het principe van afnemende sturing en toenemende complexiteit. Dat vraagt om steeds ingewikkelder opdrachten, die uitgevoerd moeten kunnen worden in een situatie die overeenkomt met de beroepspraktijk. Om de praktijkgerichte opdrachten uit te kunnen voeren, krijgen de studenten daarom in klassikale lessen de vakkennis en vaardigheidstrainingen aangeboden die ze nodig hebben voor de uitvoering van die opdrachten. Dat betekent leren vanuit de vragen en de opdrachten waarvoor het beroep de evenementenmanager-in-opleiding stelt en dat betekent ook dat er steeds meer beroep gedaan wordt op het zelfstandig aanpakken van die vragen en opdrachten. Op die manier ontwikkelen studenten het vermogen om  steeds ingewikkelder taken en opdrachten in de praktijk adequaat uit te voeren.

Stage

Je gaat stage lopen in het tweede leerjaar gedurende negen weken, dit als voorbereiding op je profielkeuze. Deze stage is dus ook van algemene aard.
In het derde leerjaar ga je de laatste twee periodes van je opleiding op stage binnen de evenementenbranche.
In deze stage dien je ook je proeve van bekwaamheid af te leggen.

Studievoortgang

Je opleiding in vogelvlucht:

Deze beroepsopleiding bestaat uit een beroepskwalificatie en twee of drie keuzedelen.
Je start met een algemene commerciële opleiding, die je voorbereidt op het bedrijfsleven. In leerjaar 2 ga je je specialiseren richting evenementenorganisatie.

De lesstof wordt in modules van steeds 8 weken aangeboden. Op deze manier is individueel versnellen of vertragen mogelijk. De modules worden aangeboden met de volgende werkvormen:

 • Instructielessen: Tijdens het werken in de praktijk zul je je ervan bewust worden dat je vakspecialistische kennis nodig hebt om te kunnen functioneren. Deze kennis wordt je aangereikt tijdens de instructielessen zodat je inzicht krijgt in de theorie achter de taken die je als beginnend beroepsbeoefenaar moet uitvoeren.
 • Projecten: Je werkt in groepjes en individueel gedurende een aantal weken verschillende opdrachten uit, bijvoorbeeld op het gebied van zakelijke en publieke evenementen.
 • Excursies en onderzoeken
 • Beroepspraktijkvorming: Je loopt tijdens de opleiding stage in het bedrijfsleven om het hele proces van de eventbusiness te leren kennen. Je leert dan hoe je allerlei beroepsvaardigheden in de praktijk toe kunt passen.
>

Certificaten

Op het mbo wordt m.i.v. 2016-2017 niet meer gewerkt met certificaten, maar met keuzedelen. Deze keuzedelen worden vermeld op het diploma. Later in de opleiding zal een overzicht van mogelijke keuzes kenbaar gemaakt worden, te denken valt aan keuzedeel ondernemen en/of voorbeiding HBO.

Werkgebied

Je kunt hierbij denken aan een startersfunctie in de business to business events, maar ook publieke evenementen. Denk hierbij o.a. aan festivals, bedrijfsfeesten, personeelsevenementen, productlanceringen en kickoff meetings.

Bijzonderheden

LET OP: Je schrijft je in voor Medewerker Marketing, Communicatie en Evenementen (niveau 4, BOL).

Een tweede moderne vreemde taal (Duits of Frans) is verplicht.

Kosten

Iedereen die op 1 augustus 18 jaar of ouder is, dient lesgeld te betalen.
Voor het schooljaar 2018-2019 is het lesgeld voor BOL studenten: € 1.155,-.

Naast het les- of cursusgeld kunnen ook kosten in rekening worden gebracht voor (niet) opleiding gebonden leermiddelen.

Opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 631,-
- Leerjaar 2 ca. € 431,-
- Leerjaar 3 ca. € 331,-

Niet opleidingsgebonden kosten:
- Leerjaar 1 ca. € 7,-
- Leerjaar 2 ca. € 7,-
- Leerjaar 3 ca. € 7,-

Klik hier voor de gespecificeerde opleidingskosten

 Let op: alle vermelde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van het voorgaande schooljaar en dienen als richtlijn. 

Tegemoetkoming kosten leermiddelen

Er is een tijdelijke regeling die gezinnen ondersteunt bij de bekostiging van leermiddelen van hun kind. Het betreft hier studenten uit zogenaamde minimagezinnen.

Contact

Contactpersoon: -
E-mail: -

Competenties

Competenties zijn samengesteld uit kennis, vaardigheden en eigenschappen.

Om te werken in de evenementenbranche vereist het dat je geen 9 tot 5 mentaliteit moet hebben. Ook in de opleiding wordt weleens een beroep op je gedaan buiten lestijden en in de weekenden.

Voor deze opleiding zijn de volgende competenties van belang:

 • Creativiteit
 • Samenwerking
 • Klantgerichtheid
 • Communicatieve vaardigheden
 • Flexibiliteit
>

Het beroep

Lijkt deze opleiding je wat? Aanmelden!
De opleiding is ook te volgen op Zoomvliet College, of bekijk alle opleidingen in de Studiekiezer.
Je kunt deze opleiding gaan volgen in de volgende uitstroomrichtingen:

Medewerker evenementenorganisatie

Crebo: 25147
Medewerker evenementenorganisatie De medewerker evenementenorganisatie werkt in een vaak hectische omgeving waarin goed samenwerken/een goede communicatie met internen en derden van belang is. H

Contactformulier

* Gegevens zijn verplicht