Klankbordgroepen

Naast de algemene contacten die we hebben met het bedrijfsleven, zijn er per afdeling ook specifieke contacten in de vorm van klankbordgroepen. Deze bestaan uit 6 tot 8 vertegenwoordigers waar we 2 a 3 keer per jaar mee om tafel zitten om informatie uit te wisselen. Het mes snijdt hier aan twee kanten: wij horen welke wensen of veranderingen er zijn t.a.v. de kennis en vaardigheden die stagiaires moeten beheersen, de bedrijfsvertegenwoordigers horen op welke wijze wij vernieuwingen aanbrengen in ons onderwijs.

Mocht u geïnteresseerd zijn om te participeren in een van onze klankbordgroepen, neemt u dan contact op met het Directiesecretariaat; secretariaatfc@rocwb.nl