BeroepsPraktijkVorming

Stage wordt in het MBO ook wel BPV genoemd, ofwel BeroepsPraktijkVorming.
Onze studenten van de beroepsopleidende leerweg (BOL) lopen gedurende hun opleiding zo'n 30 tot 40 % stage. De startmomenten en duur van de stages variëren per opleiding. Soms is dat een jaar, maar meestal een half jaar of drie maanden, 5 dagen per week. Ook zijn er voor sommige opleidingen alternerende stages, waarbij de student bijvoorbeeld 3 dagen per week stage loopt en 2 dagen naar school gaat.

In de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gaan studenten 1 dag per week naar school en werken minimaal 20 uur in een bedrijf.

Studenten kunnen zowel in binnen- als buitenland stage lopen. Ze zijn in principe zelf verantwoordelijk voor het vinden van een stageplaats, maar vanuit het BPV-bureau wordt ondersteuning geboden d.m.v. het verzamelen van aanvragen die binnenkomen.