Resultaten JOB-monitor en merkmeting

Maandag 23 juni 2014 -

Eind 2013 hebben ongeveer 1100 studenten van het Florijn College deelgenomen aan de JOB-monitor.
Het onderzoek wordt twee-jaarlijks gehouden op initiatief van de JOB (Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs – www.job-site.nl) en meet de ervaringen van studenten met hun school en de mate van tevredenheid daarover. De scholen van ROC West-Brabant (waar Florijn College onder valt) nemen hieraan deel, omdat we de mening van onze studenten belangrijk vinden.

Om die reden hebben we zelf ook een onderzoek uitgevoerd, een zogenaamde merkmeting. Deze meting werd gehouden onder een bredere doelgroep, nl. studenten, ouders, VMBO-leerlingen die zich aan het oriënteren zij op MBO, gemeente, bedrijfsleven. Naast de kwaliteit van de opleiding wilden we hier ook meten of de ervaringen van deze doelgroepen overeenkomen met de verwachtingen die ze vooraf hadden en of ze het Florijn College zien zoals wij dat proberen over te brengen in de voorlichtingen en op informatiedagen.

Onderwerpen die in de onderzoeken aan de orde kwamen, waren o.a. studiebegeleiding, sfeer, veiligheid, kwaliteit docenten en opleiding, communicatie over opleiding en aanverwante zaken. Beide onderzoeken hebben veel raakvlakken en overeenkomsten. De uitkomsten zijn ook goed vergelijkbaar en worden daarom dus hier samen toegelicht.

Wat gaat goed en wat kan beter?
Bij 30 % van de 72 items behalen we op een schaal van vijf de door ons gewenste score van 3,5 of hoger. Bij de meeste onderdelen (60 %) zitten we boven de door ons gestelde minimumnorm van 3,1. Voor 9 % van de items scoren we tussen de 2,4 en 3,0 en geldt dat het een verbeterpunt is. Per opleiding zitten hier wel verschillen tussen.
Hieronder lichten we kort een aantal positief genoemde punten toe en een aantal verbeterpunten:

Belangrijkste verbeteritems:
- Roosterwijzigingen komen te laat
- Begeleiden bij keuzes beroep en vervolgstudie
- Rechten, plichten, regels zijn duidelijk, maar het beeld heerst bij een aantal opleidingen dat er voor de klachten of meningen niet voldoende aandacht is

De ingevulde antwoorden geven ons niet voldoende informatie over de daadwerkelijke oorzaken. Daarom gaan we na de zomervakantie met studenten van verschillende opleidingen in gesprek om te achterhalen waar precies de reden zit dat ze minder tevreden zijn. Op die manier willen we samen met de studenten ons onderwijs en de organisatie verder verbeteren.

De meest positieve ervaringen
Voor alle items werken we als school er hard aan om het voor de studenten goed te organiseren. We krijgen daarvoor een overwegend positieve beoordeling. Een aantal daarvan willen we hier benoemen:
- Stage
Studenten vinden dat de theorie goed aansluit bij de praktijk, er goed en voldoende contact is tussen school en bedrijf en de beoordeling op een goede manier plaatsvindt.
- Aandacht voor algemene capaciteiten
Het gaat dan over de soft skills, zoals leren plannen en organiseren, communiceren, zelfstandig werken, eigen werk beoordelen.
- Veiligheid, je thuis voelen
Studenten voelen zich zowel binnen als rondom de school veilig en vinden dat er een prettige sfeer hangt.
- Weinig lesuitval
Als er docenten ziek of afwezig zijn, wordt dat door anderen opgevangen. Studenten vinden dit prettig.
- Toetsen
De ervaring is dat de inhoud van de stof goed en tijdig wordt aangekondigd en terugkomt in de toetsen, de uitslag er op tijd is en mede-studenten op dezelfde manier worden beoordeeld.

Bovenstaande is een korte weergave van wat in het rapport wordt benoemd. Wil je het volledige rapport, uitgesplitst naar opleiding, stuur dan een e-mail naar p.dirven@rocwb.nl. De resultaten kun je ook alvast bekijken op www.florijn.nl/jobmonitorflorijn of op http://job-monitor2014.nl/.  

Over JOB
JOB is een organisatie die de belangen behartigt van alle mbo-studenten. De organisatie valt, samen met het LAKS, onder de overkoepelende Stichting Combo. JOB bestaat uit het jongerenbestuur (5 bestuursleden), 4 beleidsmedewerkers en 2 projectmedewerkers.