Docenten VMBO-scholen bezoeken Florijn

Vrijdag 11 april 2014 -
Woensdagmiddag 9 april en vrijdagochtend 11 april brachten ruim 40 docenten van diverse VMBO's uit West-Brabat een bezoek aan het Florijn College. Het belangrijkste doel was uitwisseling van kennis en eravringen én een beeld te geven op welke wijze op het MBO inhoud is gegeven aan het onderwijs en dan specifiek op het Florijn.

Tijdens de rondleiding kregen de docenten een beeld van het beroepsonderwijs. Zo wordt het beroepsgerichte karakter (leren in de praktijk) o.a. invulling gegeven door studenten die zich hun commerciële vaardigheden eigen maken in het studentenbedrijf Florijn Sales & Support.
Ze maakten kennis met de het flexibiliseren van ons onderwijs: instroom op meerdere momenten en individuele leertrajecten zodat de studie versneld kan worden afgerond en goede aansluitprogramma’s voor het HBO.
Daarnaast hoorden ze hoe we via onze studieloopbaanbegeleiders studenten helpen om succesvol hun studie af te ronden en hoe we met Passend onderwijs extra ondersteuning bieden waar nodig.

Gezien de reacties heeft deze groep een beter beeld gekregen van wat het MBO biedt en op welke wijze hun leerlingen dat in de toekomst mogelijk krijgen aangeboden.