Basiscijfers Jeugd regio West-Brabant gepubliceerd

Maandag 10 maart 2014 -

De SBB (Samenwerking Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven) heeft recent de nieuwe Basiscijfers Jeugd van de regio West-Brabant gepubliceerd.
Klik hier voor het rapport.

Het nieuwsbericht hierover is te vinden op

http://www.s-bb.nl/meer-dan-10000-nieuwe-leerbedrijven-ondanks-crisis.html

Opvallende zaken voor de regio West-Brabant zijn o.a.:

- Eind december 2013 bedraagt het aantal geregistreerde werkzoekende jongeren 2.704 personen. Het aantal geregistreerde jongeren is in de periode december 2012 tot en met december 2013 met 19% toegenomen. Dat is iets gunstiger dan het landelijk gemiddelde (+21%). (pag. 13 - per gemeente)

- Naast het aantal werkzoekende jongeren met basisonderwijs is ook het aantal werkzoekende jongeren met mbo-3 of 4 niveau in 2013 gestegen: van 588 tot 753 jongeren. Opvallend is dat het aantal werkzoekende jongeren met hbo/wo niveau met 37% is gestegen van 248 naar 339 (pag. 11)

- In de periode van augustus 2013 tot en met november 2013 waren er in de regio 4.710 mbo vacatures. Ten opzichte van de vorige periode, april tot en met juli 2013, is dit aantal gedaald met 2 procent.

In de beroepsgroep zorg is het aantal vacatures sterk gedaald en in de beroepsgroepen groothandel en detailhandel sterk gestegen. Vergelijken we de verdeling van het aantal vacatures in de regio met het landelijke beeld, dan blijkt dat deze regio relatief weinig vacatures zijn in de beroepsgroep horeca. http://pub.kansopwerk.nl/SearchWerk.aspx?field=chances

- In schooljaar 2013/2014 staan 19.758 studenten woonachtig in de regio West-Brabant ingeschreven voor een mbo-opleiding. Het aantal studenten in de BBL daalde met 305 in vergelijking met vorig schooljaar tot 6.075. Het aantal ingeschreven studenten in de bol steeg met 664 tot 13.683. (pag. 6)

- In deze regio zijn er (enige) knelpunten in het aanbod van praktijkplaatsen in o.a. de volgende beroepsgroepen: zorg (zorghulp, helpende zorg en welzijn), welzijn (helpende), economisch administratief, bouw en infra, afbouw en onderhoud en groene ruimte.